Odlomak

 

Promenljivi uslovi poslovanja, sve teže ostvarivanje konkurentske prednosti u dinamičkom okruženju, kraći životni ciklusi proizvoda i njihova brza tehnološka zastarelost učinili su dosadašnje organizacione strukture nemoćnim u zadovoljavanju sve sofisticiranijih potreba kupaca. Stoga, nove i dinamičnije organizacione strukture moraju biti pronađene.
Razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija, Interneta pre svega, omogućio je nastanak novih organizacionih struktura, fundamentalno drugačijih od onih baziranih na statičkom konceptu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Virtuelni razvoj proizvoda Dr Aleksandar Rajić
  • Školska godina: Dr Aleksandar Rajić
  • Seminarski radovi, Skripte, Mašinstvo
  • Srbija,  Zrenjanin,  Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjanjinu  

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese