Odlomak

Koliko elementa tačno pravna norma ima postoje mnoge debate i neslaganja različitih pravnih teoretičara. Učenje teoretičara XIX i početka XX veka je da pravna norma ima samo dva elementa: dispoziciju i sankciju.

„Pravna norma je pravilo ponašanja ljudi u društvu koje je zaštićeno državnim aparatom za fizičku prisilu.To su pravila koja su pismeno fiksirana. Znači radi se o pravilu kojeg se pojedinci u jednoj državi moraju pridržavati, po kome se moraju ponašati. Ukoliko to ne bi činili, država bi ih svojim aparatom za fizičku prisilu na to natjerala“.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Privredno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari