Odlomak

UVOD

Sa razvojem internet tehnologije koja omogućuje elektronsko plaćanje, internet se, u poslovnom svetu ne posmatra samo kao komunikacioni kanal ili advertajzing prostor, već i kao ogromna, virtuelna pijaca na kojoj je moguće prodati gotovo svaki proizvod ili uslugu. Imati Web prezentaciju nekada je predstavljalo luksuz, dok je danas gotovo nezamislivo da neka veća kompanija ne predstavi sebe u internet univerzumu. Ova praksa prenela se i na manje kompanije. Iako je online trgovina prisutna u Srbiji, ona se uglavnom vezuje za veće kompanije koje mogu da izdvoje dovoljnu količinu resursa za izradu i održavanje svojih online prodavnica. Manja preduzeća uglavnom nisu spremna da ulože velika sredstva za razvijanje online biznisa, ali to ne predstavlja prepreku za otvaranje online prodavnice obzirom na to da postoji veliki broj besplatnih i kvalitetnih softverskih alata koji omogućuju kreiranje Web shop-a.
Rad na temu Web sajt e-trgovine ima tri poglavlja. Prvo poglavlje se odnosi na sam pojam e-trgovina i nastoji da ga što bolje objasni i približi čitaocima. Drugo poglavlje pažnju posvećuje Web sajtu i svim pojedinostima vezanim za sam sajt, dok nam treće poglavlje prikazuje primer web sajta u e-trgovini.
1. E-TRGOVINA

Elektronska trgovina se pojavljuje kao najznačajnija aktivnost e-poslovanja. Podela e-trgovine se možedeklarisati na: direktnu i indirektnu.
Direktno e-poslovanje podrazumeva obavljanje svih transakcija putem interneta:
– naručivanje,
– kupovinu,
– plaćanje,
– distribuciju i
– isporuku.
Takav način poslovanja je omogućen samo za proizvode koji potpadaju pod sledećekategorije: softverski programi, proizvodi elektronskog izdavaštva,konsalting, finansijske, bankarske i turističke usluge, muzika, igrice, filmovi i slično.
E-trgovina je povezana sa komercijalnimaspektima prodaje, ali ne i sa poslovima isporuke, koja se fizički sprovodi, samostalno ili udogovoru sa kompanijom koja se bavi tom delatnošću. Značenje e-tgovine se tokom vremenamenjalo.U početku se pod pojmom e-trgovine podrazumevala razmena podataka i dokumenata u cilju olakšanja obavljanja poslovnihtransakcija putem elektronske razmene podataka – EDI. Kasnije je u to uključena kupovinai prodaja roba i usluga putem globalne računarske mreže – interneta, i mogućnost plaćanja preko sigurnosnih servera, kao što je HTTPS, ili kreditnih kartica.
Razvojem tehnologije i liberalizacijom međunarodne trgovine, poslovanje putem interneta dobija na značaju.Kompanije otvaraju web strane, putem kojih komuniciraju sasvojim kupcima. Narednikorak jeste prodaja proizvoda putem kompanijskih web sajtova, odnosno e-prodavnica. Nakon 2005. godine e-trgovina se afirmisala u vodećim zemljama sa tendencijom rastaupotrebe i u ostalim, manje industrijalizovanim, kako bi se njihove kompanije priključilesvetskim kretanjima i opstale na tržištu.
Čini se da saznanje da upotreba interneta raste uporedo sa globalizacijom potvrđuje pretpostavku da se poteškoće pri upotrebi modernih tehnologija u kanalima prodaje smanjuju. Iako internet nudi globalni kanal prodaje, marketing i prodaja putem interneta nisu jednostavni, ukoliko nije poznata ciljna grupa. U ranim fazama globalizacije prepreke usled početka poslovanja ili nastupa na stranom tržištu mogu samo delimično biti prevaziđene uz pomoć interneta. Korišćenje interneta može postati intenzivnije u kasnijim fazama, kada su proizvod i brend već poznati potrošačima.Takođe, može se primetiti da kompanije koje poseduju višegodišnje iskustvo u poslovanju, dostižu i viši nivo globalizacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Trgovina

Komentari

Click to access the login or register cheese