Odlomak

Svedoci smo i savremenici informacione revolucije. Praktično nema oblasti u kojoj informaciono komunikacione tehnologije (IKT) nisu našle primenu.
– finansijske transakcije,
– industrijski procesi,
– naučno-istraživački rad,
– obrazovanje,
– zdravstvo,
– saobraćaj,
– državna uprava,
– nacionalna odbrana i bezbednost zemlje,
– ostvarivanje ličnih prava građana i drugo.
Izuzetne mogućnosti primene IKT su u znatnoj meri doprinele promeni obavljanja poslova i života ljudi. To se pre svega zasniva na činjenici da je skoro za sve ljudske delatnosti neophodna, tačna, potpuna i blagovremena informacija, što je upravo omogućeno primenom IKT.

POJAM I CILJEVI ZAŠTITE
Pod pojmom zaštite se podrazumevaju sredstva, mere i aktivnosti namenjeni za sprečavanje ili umanjenje ugrožavanja materijalnih dobara, prava i života ljudi, životne sredine, države i društva.
U domenu IKT pojam zaštite obuhvata zaštitu IKT opreme, infrastrukture, programa i podataka.
Osnovni preduslov za primenu zaštite je da rukovodstvo razume problem:
• opasnosti koje mogu ugroziti informacioni sistem,
• uslove i ambijent koji pogoduju nastajanju neželjenih pojava, kao i moguće negativne (štetne) posledice koje zbog toga mogu nastupiti.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari