Odlomak

Kvalitativna istraživanja predstavljaju skup različitih teorijskih paradigmi, istraživačkih
strategija, metoda i tehnika, pa je teško izdvojiti ih u jedan poseban entitet. Jedna opšta definicija
bila bi da su to multiparadigmatski i multimetodski usmerena istraživanja koja uključuju
naturalistički i interpretativni pristup predmetu proučavanja (Halmi, 2013).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari