Odlomak

Uvod

Upravljanje lancem nabavke (eng: Supply Chain Management (SCM)) je proces planiranja, realizacije i kontrole svih aktivnosti u lancu nabavke na najefikasniji mogući način. Lanac nabavke uključuje sve transfere fizičkih dobara i usluga potrebne da se robavalorizuje na tržištu tj. da dospe do krajnjeg potrošača. Jedan ciklus proizvodnje podrazumeva nabavku sirovina, njihovo pretvaranje u gotove proizvode i prodaju odnosno distribuciju tih proizvoda krajnjim potrošačima. SCM softver objedinjuje veliki broja aplikacija, a do sada ni jedna softverska kuća nije uspela da ih stavi u jedinstven paket, takoda se one uglavnom razdvajaju u dve grupacije:

 • Planske aplikacije za planiranje procesa, imaju za cilj povećanje efikasnosti lanca nabavke i smanjenje zaliha.
 • Izvršne aplikacije za izvršavanje procesa nabavke i služe za praćenje materijanih ifinansijskih tokova u sistemu.

Upravljanje lancima nabavke i uopšte oblast koju pokrivaju lanci nabavke danas uživa veliku popularnost u naučnoj i stručnoj javnosti, kao i u praksi. Uprkos tome, ta velika oblast još uvek nije jasno definisana, što u mnogome otežava sagledavanje lanaca nabavke u cilju njihovog projektovanja ili analize. Primena i najboljih metoda i tehnika ne može dati dobre rezultate ukoliko na samom početku nije definisano šta sačinjava sam lanac (koji učesnici, šta su njihovi resursi, koliki su njihovi potencijali, gde se oni nalaze, koji se procesi odvijaju u njemu, na koji način se realizuju robni, informacioni i finansijski tokovi i dr.), na koji način se upravlja lancem (ko donosi odluke, koje upravljačke strategije se koriste, koliki uticaj se može vršiti na pojedine članove lanca i dr.), kako odrediti uspešnost funkcionisanja lanca (koje performanse pratiti, kako i gde izvršiti njihovu kvantifikaciju, kako postaviti ciljne performanse, kako sprovoditi benchmarking i sl.). Očigledna važnost navedenih pitanja se vidi u velikom broju objavljenih naučnih istručnih radova u ovoj oblasti. Tu nastaje drugi problem ± iako obimna, prisutna literatura daje različite odgovore na postavljena pitanja, jer ne postoje standardi niti opšte prihvaćena pravila i definicije. Proces razmene je započeo od trenutka kada su ljudi počeli da trampe različite proizvode međusobno. Od tada pa do danas, preko stalnog razvoja procesa proizvodnje, transportnog sistema i ostalih pratećih procesa u tokovima materijala, informacija i finansija, proces razmene je dobijao sve veći stepen kompleksnosti. U proces razmene uključuje se sve veći broj kompanija iz različitih delatnosti, na različitim geografskim lokacijama. Povezivanje ovih kompanija ne samo od mesta ponude, već mnogo ranije ± od početnog mesta nabavke sirovinama pa do mesta potražnje, tj. krajnjeg korisnika se naziva lancem nabavke, lancem zahteva ili lancem vrednosti.
 

 

Lanac vrednosti

Lanac vrednosti predstavlja alat kojim saobraćajno preduzeće se sagledava kao celina na taj način što se preduzeće podeli na niz strateški važnih aktivnosti koje stvaraju vrednost. Analiziranjem ovih aktivnosti se može razumeti na koji način preduzeće ostvaruje prednost u troškovima ili diferencijaciju odnosno na koji način preduzeće ostvaruje konkurentsku prednost. Lanac vrednosti sastoji se od osnovnih i pomoćnih aktivnosti. U osnovne aktivnosti spadaju one aktivnosti koje su uključene u konkretnu proizvodnju odnosno stvaranje vrednosti i uključuju:

 • Ulaznu logistiku
 • Radne operacije
 • Izlaznu logistiku
 • Marketing i prodaju
 • Servisiranje

Pomoćne aktivnosti su one koje pružaju podršku osnovnim aktivnostima preduzeća i u njih spadaju:

 • Infrastruktura firme
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Razvoj tehnologije
 • Nabavka

 

 

 

 

Infrastruktura

Infrastruktura saobraćajnog preduzeća sastoji se od velikog broja aktivnosti koje podržavaju sve ostale aktivnosti preduzeća. Aktivnosti kao što su:

 • menadžment
 • finansije
 • planiranje
 • pravna služba
 • odnosi sa državom
 • aktivnosti kvaliteta
 • računovodstvo
 • informacioni sistem.

U nekim velikim korporacijama postoji mogućnost da neke od ovih aktivnosti uopšte i ne postoje na nivou preduzeća kao zasebne poslovne jedinice. Ovo se dešava u slučaju kada korporacija obavlja te aktivnosti na nivou korporacije. Menadžment, odnosno menadžment tim jedne kompanije je verovatno najbitniji faktor infrastrukture. Liderstvo prvog čoveka u vremenima stalne promene ne može se ni sa čim nadoknaditi.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese