Odlomak

 

Ovo pitanje ima više odgovora, jer se pojam umetnosti menjao u toku istorijskog i kulturnog razvoja čovečanstva. Svi ti odgovori mogu se, uglavnom, svesti na sledeća dva:  1)  Za antičke mislioce Platona i Aristotela umetnost je „mimezis“ , oponašanje stvarnosti, ogledalo vidljivih oblika prirode. Ovo shvatanje o umetnosti oživljeno je u renesansi, pa Leonardo da Vinči kaže: „Kad hoćete da vidite da li vaša slika potpuno odgovara predmetima koje ste slikali prema prirodi, uzmite ogledalo. Neka vam ogledalo bude vodič, jer se predmeti pojavljuju na njegovoj površini u mnogo čemu kao na slici.“   2)  U XIX veku smatralo se da je umetnost subjektivna slika objektivne stvarnosti. Čak su i marksistički mislioci Plehanov i Lukač tvrdili da je umetnost oblik spoznaje stvarnosti, a svaka spoznaja je „objektivni odraz stvarnosti..

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese