Odlomak

Histamin je biološki aktivna supstanca koja se sintetiše u organimzu – bazofili i masteciti. Ima važnu ulogu u alergijskim reakcijama. Glavni simptomi koji dominiraju u kliničkoj slici alergijske reakcije izazvani su histaminom koji uzrokuje bronhokonstrikciju i povećanu propustljivost kapilara. Ispoljava svoja dejstva vezujući se za H1 i H2 receptore. H1 receptori se nalaze u većini glatkih mišića u srcu i u mozgu. Svi efekti histamina nastali vezivanjem za ove receptore mogu se blokirati H1 blokatorima. H2 receptori nalaze se u sluznici želuca i vezivanjem za ove receptore histamnin ispoljava svoj uticaj na lučenje hlorovodnične kiseline. Ovo dejstvo se blokira H2 blokatorima.
Antihistaminici su lijekovi koji neutraliziraju aktivaciju histamine koji je važan posrednik upale, uzrokuje vazodilataciju, povećanu permeabilnost krvnih žila, a ima i druge učinke na unutrašnje organe poput želuca i srednjeg živčanog sistema. (1)
Antihisatminici se primjenjuju: kod alergijskih reakcija uključujućui alergijski rinitis, urtikariju, ujed insekta i preosjetljivost na lijekove. Prednost se daje lijekovima koji nemaju sedativno ili antagonističko dejstvo na muskarinske receptore; zatim kao antiemetici u prevenciji kinetoza ili drugih uzroka mučnine, posebno one koja je udružena sa vrtoglvicom i za sedaciju. Ono što se definiše kao neželjeni efekt, u izvijesnoj mjeri zavisi od toga u koju svrhu je lijek uzet. Kada se koristi zbog čisto perifernog dejstva, svi efekti na CNS-u su neželjeni, a glavni među njima je sedacija zbog blokade H1 receptora.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Farmacija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese