Odlomak

KOORDINACIJA RASTA I DIFERENCIJACIJE

Razvoj biljaka podrazumijeva procese rasta i diferencijacije

Pod pojmom rasta kod biljaka podrazumijevaju se svi procesi koji dovode do    ireverzibilnog povećanja veličine ili mase čitave biljke ili nekog njenog organa
Rast se ostvaruje na dva načina:

  •  rastom postojećih ćelija
  •  povećanjem broja ćelija

Diferencijacija predstavlja kvalitativne promjene u organizmu

  •   najviša razina je diferencijacija u izdanak i korijen
  •   unutar izdanka – diferencijacija u organe
  •   unutar organa  – diferencijacija na ćelijskoj i tkivnoj razini

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Skripte

Komentari