Odlomak

Bankarski poslovi su pravni poslovi koji se zaključuju između bankarskih organizacija u vezi sa pravnim prometom robe i novca i obavljanjem privrednih usluga sa novcem. Bitno je da je jedan subjekt kod ovih pravnih poslova bankarska organizacija. Na bankarske poslove se primenjuju opšta pravna načela i principi robnonovčanog prometa.
Specifičnost bankarskih poslova izražava se u izuzetnom značaju pismene forme.Bankarsko poslovanje obavljaju banke i druge finansijske organizacije – subjekti bankarskog poslovanja. Postoje poslovne banke i centralna banka. U Republici Srbiji centralna banka je Narodna banka Srbije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari