Odlomak

Bankarstvo – prvi kolokvijum

1. Definicija i pojam banke.
Banka se može definisati u terminima:
1) ekonomskih funkcija koje obavlja – obezbeđuje dovoljnu količinu likvidnih sredstava
2) usluga koje pruža klijentima – proizilazi iz zakonske regulative, tj po zakonu se pruža ili oduzima mogućnost obavljanja posla
3) zakonske utemeljenosti poslovanja – zakon određuje poslovanje banke

Kao univezalna definicija banaka koja je siroko prihvaćena može se uzeti sledeća:
Banka je svako preduzeće koje prima depozite raspoložive na zahtev i odobrava kredite komercijalne ili poslovne prirode.

2. Uloga finansijskog sistema.
Primarna uloga finansijskog sistema jeste da podstice pojedinca i institucije na stednju i da usmeri tu stednju ka pojedincima i institucijama koji planiraju da investiraju u nove projekte. Ovaj proces podstice stednju, pretvaranje stednje u investicije utice na rast privrede, otvaranje radnih mesta i rast zivotnog standarda.

Takodje pored ove uloge ima ulogu i da pruza:
-usluge placanja koje cine trgovinu i trziste mogucim
-usluge zastite od rizika i pristup likvidnim sredstvima
-usluge odobravanja kredita onima kojima su oni potrebni

3. Koje ustanove su konkurenti bankama?
1. Štedne ustanove
2. Kreditne unije
3. Novčani fondovi
4. Investicioni fondovi
5. Fondovi rizičnog kapitala
6. Brokeri i dileri
7. Invesiticione banke
8. Finansijske kompanije
9. Finansijske holding kompanije
10. Kompanije za osiguranje života, imovine i od nezgoda

4. Objasnite štedne ustanove (štedionice), kreditne unije (udruženja), novčane fondove (fondovi tržišta novca) i investicione fondove.
• Štedne ustanove (štedionice): specijalizovane za prodaju štednih depozita i odobravanje hipotekarnih kredita i drugih oblika kredita domaćinstvima, a investiraju isključivo u visokokvalitetne hov. Ne postoje kod nas, najzastupljenije su u Nemačkoj. Bave se isključivo poslovima stanovništva i ne daju kredite privrednim društvima.
• Kreditne unije(udruženja): prikupljaju depozite i odobravaju kredite svojim članovima-kao neprofitna udruženja pojedinaca koji imaju zajedničke karakteristike. (npr. isti poslodavac). Daju kredite po povljnim uslovima članicama unije. Mogu biti udruženja građana, teritorijalne unije itd. Ako je dovoljno jaka sama odobrava kredite, ali uglavnom posreduje između članova i banaka. Kod nas ne postoje jer ne postoji zakonska regulativa
• Novčani fondovi (fondovi tržišta novca): prikupljaju kratkoročna, likvidna sredstva od pojedinaca i institucija i ulažu taj novac u kvalitetne hov kratkog dospeća. Ulaže se da bi se obezbedio profit, a sačuvala likvidnost i svi poslovi se obavljaju preko fondova. Ne postoje kod nas.
• Investicioni fondovi: prodaju udele javnosti, koji predstavljaju ulaganje u profesionalno upravljan skup akcija, obveznica i drugih hov. Prodaju investicione jedinice i tako funkcionišu. Što je uspešniji fond veća je vrednost investicija i obrnuto. Imamo određen iznos koji ulažemo u investicione fondove, oni tako prikupljaju sredstva i plasiraju ih u hov.

5. Objasnite fondove rizičnog kapitala, brokere i dilere, investicione banke, finansijske kompanije.
• Fondovi rizičnog kapitala: prodaju udele bogatim investitorima, a pri tome ulažu u mlada preduzeda koja su na početku svog životnog ciklusa, upravo zbog toga je rizik ulaganja veći. Najrazvijeniji je u SAD, npr. Facebook u početku je dobio sredstva iz ovih fondova, kao i yahoo, starbarks itd.
• Brokeri i dileri: kupuju i prodaju hov u ime svojih klijenata i za svoj racun. Brokeri rade za tuđ račun, a dileri za svoj. Investiraju, pruzaju savete, kreditiraju…
• Investicione banke: banke koje se bave konsaltingom, daju predloge preduzećima koja žele da preuzmu drugo preduzeće (Whatsapp – preuzeo ga je Facebook). Pružaju profesionalno savetovanje korporacijama i državama, prikupljaju sredstva na finansijskom tržistu , pronalaze preduzeća i pomažu im oko kupuvine akcija.
• Finansijske kompanije: bave se posredovanjem. Odobravaju kredite preduzedima (npr. Automobilskim kucama, prodavcima tehnike) i pojedincima (domaćinstvima) na otvorenom tržištu. Uglavnom nemaju filijale već rade preko drugih preduzeća.

6. Objasnite finansijske holding kompanije; kompanije za osiguranje života, imovine i od nezgoda.
• Finansijske holding kompanije: investicione banke, lizing kompanije… Često podrazumevaju kartične kuće (izdaju kartice), osiguravatelje i finansijske kompanije i brokere i dilere koji posluju pod jedinstvenom korporacijom. Suština da je svaka kompanija sama za sebe, ali sve funcionišu zajedno, npr. kod nas finansijska holding kompanija je Rajfajzen banka.
• Kompanije za osiguranje života, imovine i od nezgoda: štite od rizika za pojedince ili imovinu te upravljaju.penzionim fondovima preduzeća i pojedinaca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese