Odlomak

BERZE I HISTORIJAT BERZI
Naziv berza se vezuje za ime bankara Van der Bursa iz Briţa i grb koji je imao, a bio je u vidu kese ( kesa-lat. Bursa).  U XV vijeku trgovci iz Briţa su se okupljali u lokalu njegove porodice da bi razmjenjivali novac i imajući u vidu mjesto gdje se sastaju, kao i navedeni grb, počeli da upotrebljavaju riječ berza kao oznaku za svoje sastanke.  Prema drugoj verziji ime potiče od francuske riječi “bourse”, koja je označavala mjesto gde su se sastajali trgovci još početkom XV vijeka.  Prve organizovane berze pojavljuju se u XV vijeku.  Smatra se da je prva osnovana u Anversu 1460. godine. Druga po redu berza osnovana je u Parizu “Bourse de Valeurs” 1563., a treća u Londonu 1566.“Royal Exchange”, današnja “Stock Exchange”
BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE
Definicija i porijeklo riječi Berzu moţemo definisati kao instituciju trţišta na kome se trguje standardizovanim trţišnim materijalom, na taĉno odredjenom mjestu, u taĉno odredjeno vrijeme i po utvrĊenim pravilima trgovanja.  Berza je centralizovano trţište zasnovano na nekom od aukcionih sistema formiranja cijena ili na elektronskom poslovanju.  MeĊunarodne berze su finansijska trţišta koja uz nesporna informaciono-tehnološka dostignuća ostaju nezamjenljiva mjesta za trgovanje standardizovanom robom, novcem i hartijama od vrijednosti.
KRATKA HISTORIJA BERZI
 Preteča današnjih berzi /stock exchange/ su sajmovi koji su se u srednjem vijeku organizovali u lučkim gradovima Evrope, prije svega u Italiji.  Prve novčane HoV javljaju se u 15.vijeku.  Razvoj prakse emitovanja i trgovanja, prije svega mjenicama i obveznicama uslovio je razvoj berzi HoV – hartija od vrijednosti /vrijednosnih papira  Prve evidentirane berze na evropskom kontinentu su: Berza HoV u Anversu – Belgija, 1460. Robna berza u Parizu, 1563. Londonska berza, 1566. Njujorška berza, 1796. god., s tim da 1817. god. prelazi na lokaciju na kojoj se i danas nalazi /Wall street 40./ Prva osnovana berza na Balkanu je Beogradska berza, 1894. god. u zgradi gostione SRPSKE KRUNE. HISTORIJA BERZI  Brz i efikasan razvoj berze i berzanskog poslovanja ima blagotvoran uticaj na finansijsko i robno trţište, ukljuĉivši i trţišta koja su u razvoju, kao naše.  Današnje berze su visoko organizovana tržišta, kako sopstvenom regulativom, tako i regulativom nadležnih državnih organa.  Njihovo dejstvo se ogleda u stabilizatorskoj funkciji i ujednaĉavanju trţišnih tokova, izuzev u velikim ekonomskim krizama kada i one djeluju destabilizaciono.
HISTORIJA BERZI
 Osnovne funkcije berzi su: organizovanje susreta ponude i potraţnje i obezbjeĎivanje fer – konkurentskih uslova trgovanja kao bi se došlo do konkurentske cijene roba. selektivna funkcija.
Funkcija berze
Osnovna funkcija berzi BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE Berzanske robe  Berzanske robe su standardizovane u pogledu količine i kvaliteta, tako da se sa njima može trgovati i kada nisu prisutne. To su najčešće: – nafta, gas i derivati; – crni i obojeni metali, uključivši zlato i platinu; – vuna i pamuk; – kafa, šećer, kakao; – poljoprivredni proizvodi: meso, pšenica, kukuruz, ječam, ovas, soja, stočna hrana; – drvo i poluproizvodi od drveta; – odredjeni hemijski proizvodi i fosfati, vještačka djubriva, etilen, propilen, soli, kiseline i slično. – novac, devize, hartije od vrijednosti.  Prave berzanske robe su pomenuti materijalni proizvodi,usluge iz oblasti pomorskog i avio saobraćaja i dugoročne hartije od vrijednosti i njihovi derivati. Novcem i devizama obično banke trguju direktno van berze. Berzanski materijal MASOVNE, STANDARDIZOVANE I ZAMJENLJIVE ROBE /stvari ili HoV/  Pod standardom HoV misli se na sljedeće:
– POJAM,VRSTE, FUNKCIJA I EFIKASNOST VRIJEDNOSNIH PAPIRA
– HARTIJA OD VRIJEDNOSTI /HOV/ VRIJEDNOSNICE/VRIJEDNOSNI PAPIRI/HOV 
Najčešći oblik kapitala jesu dionice i obveznice. • Dionice i obveznice nazivaju se vrijednosni papiri ili vrijednosnice. (HoV) • Naziv vrijednosni papiri danas je sve više historijski pojam, jer se vrijednosnice mogu izdavati i kretati u prometu u elektroničkom ili virtualnom obliku – kao virtualni zapis ili trag kupoprodaje u memoriji raĉunala.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Berze i historijat berzi Edin Arnaut
  • Školska godina: Edin Arnaut
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Kiseljak,  Pravni fakultet u Kiseljaku  
  • ,

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese