Odlomak

Pod pojom divljači podrazumevamo sve one životinjske vrste koje se samostalno (bez većeg uticaja čoveka), razmnožavaju i žive u prirodnom okruženju. Te životinje se manje ili više uspešno prilagođavaju prirodnom staništu. Sve većim uticajem čoveka na prirodu, životna staništa mnogih divljih životinjskih vrsta su izmenjena ili sve više ograničena, pa je prirodna mogućnost njihove adaptacije na tako nastale uslove života glavni preduslov njihovog opstanka. Tako divljač možemo definisati kao životinjske vrste koje su se evolutivno (ne genetskom modifikacijom) razvile i prilagodile specifičnom načinu života i uspele da samostalno opstanu i nastave evolutivni tok u novo nastalim izmenjenim uslovima životne sredine. Na žalost takvih životinjskih vrsta je sve manje pa je i tu postalo neophodno uplitanje čoveka kako bi se očuvao biodiverzitet (prihvatilišta divljih životinja, prehrana dviljači u zimskom periodu, rezervati i td.).
Lovno zakonodavstvo divljač definiše kao one životinjske vrste koje najveći deo života provode slobodno, koje se najvećim delom života samostalno hrane i koje su obuhvaćene zakonom o lovu. Tako u divljač spadaju i fazani koji jedan deo svog života provode u fazanerijama i srneća i jelenska divljač koja se u zimskom periodu prehranjuje u lovištima.
Lovna taksonomija se zasniva na posebnim izvorima kriterijuma s ciljem da se dobije što bolja preglednost o najvažnijim vrstama divljači u sistematici životinja. Kriterijumi lovne taksonomije su:
1. Iz opšte taksonomije životinja ne izdvajaju se posebno grabljivice od ostale divljači .
2. Za svaku vrstu daju se prvo podaci iz opšte taksonomije životinja.
3. U lovnoj taksonomiji divljač je grupisana u dve velike grupe sa podgrupama. Grupe divljači su:
– Grupa dlakave lovne divljači
– Grupa pernate lovne divljači
4. Svaka grupa obuhvata po dve podgrupe:
– Podgrupa krupne lovne divljači (dlakave i pernate)
– Podgrupa sitne lovne divljači (dlakave i pernate)
5. Uslovi za svrstavanje divljači u podgrupe su telesna težina i visina tela (ukupna visina i visina u grebenu), s tim da težina nije strogo ograničena.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 48 stranica
  • Zoologija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Veterina
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet veterinarske medicine  

Više u Skripte

Više u Veterina

Komentari