Odlomak

1. REZIME
UVOD. Vlasnik privrednog društva Tuzlapec d.o.o. Tuzla je na bazi studije istražiavnja
tržišta koju je sprovela specijalizirana egencija Eksperting d.o.o. donio je odluku o proširenju
kapaciteta za proizvodnju peciva i lisnatog tijesta. Poduzetničkim projektom se razmatra
mogućnost provođenja donešene odluke. Vlasnik je naglasio viziju, misiju i strteške ciljeve
koje namjerava ostvariti u svom poslovanju.
PROIZVOD. Proizvodni program preduzeća čine sljedeće grupe proizvoda: osnovne vrste
hljeba, specijalne vrste hljeba, peciva i lisnata tijesta. Realizacijom poduzetničke ideje
preduzeće će moći proizvoditi visokokvalitetne prehrambene proizvode primjenom
savremenih tehnoloških procedura i metoda. Prema svom obliku, težini, kvalitetu i svježini
proizvodi će udovoljiti percipiranim potrebama potrošača na ciljnim tržištima.
TRŽIŠTE. Dostignuti kvatlitet proizvoda i veličina tržišnog učešća na širem i užem ciljnom
tržištu doprinijeli su dobroj tržišnoj poziciji privrednog društva. Analiza tržišta ukazala je na
postojanje slobodnog tržišnog potencijala od 15% na užem ciljnom tržištu što predstavlja
šansu koju će nastojati iskoristiti privredno društvo Tuzlapec d.o.o. Tuzla. Do sada su
identifikovani glavni kupci, dobavljači i konkurenti i periodu eksplatacije projekta ne očekuje
se pojava značajnijeg broja novih konkurenata koji bi predstavljali potencijalnu opasnost
realizaciji zacrtanih ciljeva.
MARKETING. Kreiraćemo prepoznatljivost kvalitete i raznovrsnoti naših proizvoda.
Izgradnjom snažnog imidža preduzeća, koje vodi brigu o svojim potrošačima, namjeravamo
pruzeti vodstvo u prodaji, te postati lider na tržištu SI Bosne. Veći obim prodaje i tržišnog
ućešća na području SI Bosne namjeravamo postići širenjem distribucijske mreže. Pri tome
ćemo koristićemo push strategiju usmjerenu ka posrednicima.
MENADŽMENT. U procesu razmatranja implementacije poduzetničke ideje izvršena je
analiza eksternih i internih faktora okruženja na bazi koje je sprovedena S.W.O.T. analiza
koja je poslužila za kreiranje poslovnih strategija i utvrđivanje operativnih ciljeva poslovanja.
Organizacioni oblik i organizaciona struktura u periodu realizacije poduzetničkog projekta
neće doživjeti značajnije izmjene. Upošljavanjem zaposlenika zaduženog za kvalitet stvoriće
se realne pretpostavke za realizaciju ciljeva, misije i vizije privrednog društva.
PRAVNI ASPEKTI. Privredno društvo je registrovano kod Višeg suda u Tuzli 27.12.2001.
godine pod brojem U/I-1240/01, a sa radom je počelo od januara 2002. godine. Privredno
društvo je registorovano kao društvo ograničene odgovornosti jednog vlasnika. Obavljanje
privredne djelatnosti, privrednog društva, determinisano je opštim i posebnim zakonskim
propisima donešenim na državnom, federalnom i kantonalnom nivou.
FINANSIJE. Realizacija projekta zahtijeva 150.000 KM od čega se planira obezbijedite
30.000 KM iz vlastitih izvora a 120.000 KM iz kredita poslovne banke. Pokazatelji o
očekivanim primitcima, izdacima i dobiti preduzeća te njihova analiza ukazuju na kontinuitet
poboljšanja profitabilnosti, likvidnosti i solventnosti. Prema provedenim analizama ne
očekuje se realizacija značajnijih rizika u periodu otplate kreditnih sredstava. Realizacija
projekta će imati pozitivan utjecaj na ostvarenje društvenih ciljeva. Za osiguranje kreditnih
sredstava ponuđeni su kvalitetni instrumenti obezbjeđenja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Jedan komentar na “Biznis plan – Dogradnja kapaciteta za proizvodnju peciva i lisnatog tijesta”

nenadkrusevac says:

Dobra tema, posebno sadrzaj teme.

Komentari