Odlomak

Lice kome je na teret stavljena krivica za određeno krivičnog dela jeste okrivljeni. Više lica sa pravima i dužnostima koji su različiti učestvuju u krivičnom postupku. U delu pravnog odnosa je prihvaćen krivični proces, te se utvrđuje koji su subjekti odnosa, a da između subjekata postoje različitosti. Procesni subjekti koji su glavni jesu sud, okrivljeni i tužilac koji je ovlašćen, te se oni smatraju da su nosioci procesnih funkcija koji su osnovni, a to su vođenje postupka, zastupanje optužbe, odbrana i na kraju doneta presuda kao presuđena stvar u krivičnom postupku. Bez ovih subjekata ne bi postojao odnos krivičnog procesa, kao ni da se zasnuje, niti da teče, kao i da se na kraju okonča, te se oni deklarišu kao osnovni subjekti. Osim tih osnovnih subjekata u krivičnom postupku se javljaju koja takođe imaju određena prava i dužnosti, ali ona nisu obavezna i ne moraju se naći u krivičnom postupku, te se oni iz tih razloga nazivaju kao pomoćni subjekti ili pomoćni učesnici u tom postupku.

U krivičnom postupku je interesantan položaj okrivljenog zato što okrivljenom mogu biti ograničena prava do samog okončanja krivičnog postupka, jedno od takvih prava jeste pravo na slobodu, da se osumnjičeni zadrži u policiji maksimalno četrdeset i osam sati, dok pritvor može da traje najviše šest meseci, a u toku istrage nakon što je optužnica podignuta tada pritvor nema limita i to određuje sud, sa druge strane može mu biti ugrožena imovina odnosno umanjena zbog recimo novčane kazne.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese