Odlomak

Tema ovog seminarskog rada jeste budžet. Kroz rad će biti predstavljene neke generalne stvari koje se odnose na budžet, njegovu podjelu, ulogu kao i načine na koji se budžet formira.
Osnovni instrument finansiranja javnih rashoda u svim savremenim državama je budžet, a u nekim zemljama i jedini. U budžetskoj teoriji postoje brojne definicije budžeta, jer se radi o kompleksnoj finansijskoj instituciji, pomocu koje država ostvaruje mnoge ekonomske, finansijske, političke i socijalne ciljeve. Klasično shvatanje budžeta zasniva se na tvrdnji da je budžet akt kojim se predvidaju i odobravaju, unaprijed i za određeni period vremena, prihodi i rashodi države.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari