Odlomak

UVOD
Još su naši preci znali za prirodne izvore buke (grmljavina, zemljotres, šum vjetra, šum mora, šum rijeke ili vodopada…), ali su bili mnogo manje izloženi buci nego što smo mi danas. Pored prirodnih izvora buke, mi smo u svakodnevnom životu gotovo neprestano izloženi buci manjeg ili većeg intenziteta koja nastaje zbog povećanja broja industrijskih postrojenja, povećanja saobraćajnih vozila itd. U današnje doba tehnološkog napretka i urbanizacije, koliko god se modernom čovjeku olakšava način života i komunikacije, ipak se javljaju mnogi neželjeni efekti. Problem buke svakako spada u te neželjene efekte i treba mu posvetiti potrebnu pažnju. Buka se danas nalazi na svakom koraku – na ulici, u industrijskim postrojenjima i sve više u domaćinstvima.Buka djeluje na živčani sistem, smanjuje radnu sposobnost, a dugotrajno može uzrokovati i razne bolesti i poremećaje u organizmu.Buka dolazi do organizma preko cijele njegove površine, ane samo čujnim organom.Buka oštećuje ne samo sluh, nego i druge struktureorganizma.Neke vrste zvukova mogu se nekim ljudima činiti jakougodnima, a drugima jako iritantnim i neugodnima.Razlika između buke i zvuka sasvim je subjektivna. Dugotrajna izloženost buci opsega (65-70dB) može dovesti do teških zdravstvenih smetnji ili pogoršati postojeće (artritis, bronhitis, depresija). Na svim oruđima za rad i opremi, koja se koristi u projektovanom tehnološkom sistemu, treba da budu realizovane kolektivne mijere zaštite od buke i vibracija u skladu sa nacionalnim međunarodnim standardom, po kojem je dopušteni nivo usklađen sa konkretnim tehnološkim procesom i vrstom rada, za ne¬pre¬kidan osmočasovni rad. Proizvođač oruđa za rad je obavezan da projektuje i konstruktivno izvede za¬štitu od buke i vibracije i da izda odgovarajuću potvrdu o primenjenim merama zaštite. Kod naručivanja opreme iz inostranstva, neophodno je da se uvoznik obaveže da, od inostranog isporučioca opreme i ovlašćenog domaćeg uvo¬znika pribavi atest (uverenje), da su na oruđima za rad primenjene potrebne mijere kolektivne zaštite od buke i vibracije.

1. OSNOVNI POJMOVI BUKE I VIBRACIJA
1.1. Osnovni pojmovi o zvuku
Zvuk nastaje titranjem čestica zraka oko ravnotežnog položaja, uslijed čega dolazi do promjene (oscilacija) pritiska zraka oko vrijednosti atmosferskog pritiska. Frekvencije tih titranja primjećuje ljudsko uho i one se nalaze u području od 16 Hz do 16 kHz. Zvuk se ne širi sam po sebi već se titranje prenosi sa čestice na česticu. Iz toga proizilazi da u vakumu nije moguće rasprostiranje zvučnih talasa. Zvučni talas u blizini izvora je sfernog oblika a na većoj udaljenosti, ima izgled ravnog talasa (slika 1.).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 25 stranica
  • Siguronosna tehnika dr Dragoljub Urošević
  • Školska godina: dr Dragoljub Urošević
  • Seminarski radovi, Skripte, Mašinstvo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI – Mašinski fakultet  
  • ,

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari