Odlomak

Za kvalitetno funkcionisanje jedne države neophodan je stabilan i uređen
državni sektor, koji će građanima biti na raspolaganju i čija će dokumenta od javnog
značaja biti transparentna i lako dostupna. Kao jedan od najvažnijih Ministarstava u
Republici Srbiji jeste Ministarstvo pravde odnosno sektor za pravosuđe. Razvoj
informaciono-komunikacionih tehnologija omogućio je i napredak sudstva u
Republici Srbiji. Počevši od 2013. godine pa sve do danas ova oblast se razvija iz
dana u dan. Osnovni cilj reforme pravosuđa, čiji je kraj predviđen za 2018.-tu godinu,
jeste uvođenje elektronskog poslovanja u ovoj oblasti. To znači da će svi predmeti koji
se nalaze u pisanoj formi na papirima biti evidentirani elektronskim putem, kao i
umreženost svih sudova i njihovih registara na nivou Republike Srbije

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari