Odlomak

Ljudski potencijal postaje kamen temelјac duročnog uspeha i trajni izvor konkurentske prednosti. Otuda se danas sve veći značaj pridaje izučavanju karakteristika, prirode i ponašanja lјudi, odnosno lјudskom faktoru. Novi trendovi iz okruženja pomerili su fokus istraživanja sa kontrole troškova rada na davanje strateškog značaja i uloge lјudskog resursa u organizaciji. Međutim, istraživanje pojedinačnih aktivnosti menadžmenta lјudskih resursa, kao što su: planiranje, regrutovanje, selekcija, nagrađivanje i dr., od vitalnog su značaja za poslovni uspeh svake organizacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Ljudski resursi Profesor: Doc. dr Boban Kovačević
  • Školska godina: Profesor: Doc. dr Boban Kovačević
  • Seminarski radovi, Skripte, Ljudski resursi
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Ljudski resursi

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese