Odlomak

1.1.     PROBLEM, PREDMET I OBJEKT ISTRAŽIVANJA

Ovaj seminarski rad, kome je tema „Ciljevi organizacionih jedinica“ ima zadatak da pokaže da se funkcija upravljanja svodi na odlučivanje o ciljevima preduzeća, uslovima i metodama ostvarivanja tih ciljeva, na osnovu datih objektivnih, društvenih, ekonomskih i tehničkih uslova reprodukcije.Danas je nezamislivo funkcionisanje bilo koje organizacije bez sistema planiranja i planskih dokumenata kao temelja radnih i menadžerskih procesa.
Predmet istraživanja je utvrđivanje uspjeha postizanja ciljeva krozplaniranje koje je funkcija organizacije i prva etapa menadžerskog ciklusa; predviđanje kojim se svjesno usmjeravaju, usklađuju, vode i kontroliraju resursi u ostvarivanju cilja, zadaće ili funkcionisanja organizacijske jedinice.
Proces menadžmenta počinje definisanjem svrhe i ciljeva preduzeća, stoga je nužno precizno definisati pojam cilja i objasniti šta doprinosi njegovoj realizaciji.
Objekt istraživanja je organizaciona jedinica, konkretno preduzeće “GTR” d.o.o. Mostar.

 

 

 
1.2.     SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA

Potrabno je istražiti sve važnije komponente jedne organizacije koje su temelj uspješnosti ostvarivanja postavljenih ciljeva. Svako preduzeće mora imati jedan ili više ciljeva kojima teži. Važnost ciljeva naglašava i stav pojedinih autora koji tvrde da je organizacija sredstvo za postizanje ciljeva.
Od posebne važnosti je organizaciona struktura koja predstavlja sistem zadataka, radnih tokova, odnosa odlučivanja, izvještavanja i komunikacionih kanala koji u organizaciji povezuju pojedince ili grupe u nastojanju da se ostvare strateški ciljevi organizacije.

 

 

 
1.3.     RADNA HIPOTEZA I POMOĆNE HIPOTEZE

Glavna hipoteza:
Stepen ostvarenja planiranih ciljeva predstavlja pokazatelj uspješnosti poslovanja, jer se ciljevima izražava standard za kontrolu efikasnosti funkcionisanja preduzeća.
Pomoćne hipoteze:
1.    Organizaciona struktura u organizaciji povezuje pojedince ili grupe u nastojanju da se ostvare strateški ciljevi organizacije.
2.    Ostvarenju ciljeva organizacionih jedinica doprinose upravljačke odluke.
3.    Osnovni cilj svake organizacije je da ostvaruje vrijednost, a profit je rezultat uspješnog ostvarivanja tog cilja.
4.    Temeljni cilj firme G.T.R. d.o.o. Mostar, je ispuniti očekivanja kupaca i poslovnih partnera, te uspostaviti sa njima dugoročnu saradnju i dobre poslovne odnose.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari