Odlomak

UVOD

Sama tema ovog seminarskog rada analiza trošak-prihod-dobit ili CVP analiza, nam govori mnogo o složenosti upravljanja ukupnim troškovima, ukupnim prihodima i dobitkom preduzeća. Predmet istraživanja u radu je bila CVP analiza uz pomoć koje smo bolje objasnili prelomnu tačku. Ključna uloga CVP analize je u donošenju poslovnih odluka preduzeća i predviđanju prihoda, troškova, kao i finansijskog rezultata, pa je razlog za odabir ove teme očigledan.

Prilikom izrade koristili smo se brojnim metodama kao što su matematička, grafička i istorijska, koje su nam pomogle da uđemo u srž i produbimo svoje istraživanje iz predmeta upravljačkog računovodstva. Ovaj rad sastavljen je od uvoda, poglavlja, podnaslova, zaključka i literarure koji su nam omogućili da realno prikažemo CVP analizu na osnovu primera koji smo obradili. Važnost uvoda i zaključka treba istaći, jer oni imaju svoju najveću vrednst zbog toga što se u tim delovima vidi razmišljanje autora koji je napisao rad.

Kada posmatramo savremene uslove poslovanja evidentno je da se preduzeće susreće sa nizom različitih izazova koji utiču na njegovo poslovanje, kako na samom tržištu, tako i u društvenom okruženju. Globalizacija koja je danas sve prisutnija dovodi do zaoštravanja tržišne konkurencije, te povećanja rizika i neizvesnosti. Da bi se smanjio uticaj globalizacije neophodno je redovno da vršimo CVP analizu. CVP analiza se može definisati kao osnovni alat za planiranje koje koriste menadžeri preduzeća. Ona objašnjava odnose prihoda, troškova i dobiti, kao i koristi kod izbora asortimana proizvoda, politike obezbeđivanja cena, višesmenskog rada i slično.

Sve analize, pa i CVP imaju svoje prednosti i mane, pa se preduzeća prilagođavaju odgovarajućim kriterijumima kao i elementima koji su ključni za realizovanje ove analize. Prelomna tačka je jako značajna kod CVP analize, jer ona određuje obim realizacije kao i iznos prihoda, koji mora da bude jednak zbiru fiksnih i varijabilnih troškova uzrokovanih nastalim prihodima. Što nam govori da prelomna tačka uvek utvrđuje određeni vremenski period.  Neophodno je razmotriti sve uticaje na prelomnu tačku kako bi doneli pravu poslovnu odluku za preduzeće.

1. Pojam i značaj CVP analize

Poslovno odlučivanje na bazi podataka upravljačkog računovodstva najčešće se zasniva na praćenju odnosa troškova, prihoda i dobiti. Prema tome, jedan od osnovnih alata za planiranje koje koriste rukovodioci je analiza trošak-prihod-dobit koja je poznatija kao CVP analiza. Osnovni zadatak CVP analize je da ispituje kako se ponašaju ukupni prihodi, ukupni troškovi, dobit od poslovanja, a pored toga još i dešavanje promena u nivou količine proizvodnje, prodajne cena, jediničnih varijabilnih troškova ili fiksnih troškova.
Ova analiza uživa popularnost među višim rukovodstvom i to pre svega zbog svoje jednostavnosti i mogućnosti relativno lake procene značajne za globalne tokove rentabiliteta kraćeg roku, koji su usmereni na kratkoročno planiranje zbog niza drugih razloga.
CVP analiza predstavlja poznavanje troškovne i prihodovne funkcije. Međutim, pored svega navedenog treba pojasniti odnos prihoda, troškova i dobiti i njihovih karakterističnih odnosa na početku obračunskog perioda preduzeća, kada smo suočeni sa iznosom fiksnih troškova koji će u obračunskom periodu nastati bez obzira na nivo aktivnosti privrednog subjekta. Preduzeće fiksne troškove može nadoknaditi ostvarivanjem prihoda.
„Realizacija proizvoda ostvaruju se prihodi koji su proporcionalni obimu realizacije (visina prihoda direktno zavisi od visine prodajnih cena i obima realizacije).“
Prema tome, ne može se celokupan iznos prihoda koristiti za pokriće fiksnih troškova, jer sa obavljanjem aktivnosti nastaju varijabilni troškovi koji su srazmerni obimu aktivnosti. Kada su prodajne cene veće od varijabilnih troškova po jedinici proizvoda preduzeća iz ostvarenih prihoda može da nadoknadi sve varijabilne troškove, a preostali iznos služi za nadoknađivanje fiksnih troškova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari