Odlomak

UVOD

Naše društvo se još uvek nalazi u procesu tranzicije, koji je obeležen porastom broja izvršenih krivičnih dela, pojavom novih pojavnih oblika kriminaliteta i nasilja u najširem smislu te reči. Država ima ulogu da svojim građanima i institucijama garantuje i, naravno obezbedi povoljan bezbednosni ambijent, a to čini upravo kroz primenu policijskih ovlašćenja preko za to posebno formiranog organa, tj. policije. To podrazumeva da organi unutrašnjih poslova (policijske agencije) i ovlaštena službena lica raspolažu takvim ovlašćenjima koja se odnose na neposredno izvršavanje zakona u oblasti bezbednosti i zaštite koja nemaju neki drugi organi. Znači, primenom ovih ovlašćenja od strane policije i njenih pripadnika kroz vršenje policijskih poslova ostvaruje se zaštita ustavnog i javnog poretka, lične, imovinske i druge sigurnosti građana.
Dakle, pojmovno se policijska ovlašćenja mogu odrediti kao pravom dopušten i dovoljan instrumentarijum za zaštitu države i njenih građana. Ako policijsko ovlašćenje posmatramo sa aspekta pojedinca koji ga primenjuje, onda možemo reći da je policijsko ovlašćenje pravo i dužnost ovlašćenog službenog lica (policajca) da u slučajevima i na način predviđen zakonom može preduzeti određene mere i radnje u izvršavanju poverenih poslova, i zadataka iz nadležnosti policije. Ukoliko ne bi postojalo ovlašćenje za upotrebu sredstava prinude, a naročito u slučajevima neposrednog ugrožavanja ustavnog i javnog poretka, života i imovine ljudi, svaka druga naknadna intervencija putem nekih drugih državnih organa rezultirala bi neuspehom i ne bi bila celishodna.

 

 

 

 
POJAM I VRSTE POLICIJSKIH OVLAŠTENJA

Uslovi i način primene ovlašćenja, kao i koje vrste ovlašćenja se mogu primeniti određuje se zakonskim i podzakonskim propisima, i to prevashodno tzv. policijskim zakonodavstvom. Međutim, ne treba zaboraviti das u značajna i ovlašćenja koja preduzimaju pripadnicu policije predviđena i procesnim zakonodavstvom. Kada govorimo o ovlašćenjima policije u Republici Srpskoj, ističemo da najveći broj svojih ovlašćenja ona crpi iz Zakona o unutrašnjim poslovima, koji u članu 27. propisuje da policijci mogu preduzimati sledeća ovlšćenja:

  • daju upozorenja,
  • izdaju naređenja,
  • vrše legitimisanje,
  • upućivanje,
  • pozivanje,

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese