Odlomak

Jedno je stajalište da u specijalnom odgoju treba da se uče pedagoški i medicinski problemi, a drugo da u specijalni odgoj trebaju da uđu samo problemi odgoja i obrazovanja kao profesionalnog, individualnog osposobljenja.

Sa stanovišta odgoja i obrazovanja treba prihvatiti mišljenje da u specijalni odgoj ulaze problemi koji imaju pedagoška obilježja. To su problemi koji se javljaju kod djece s razvojem , a prvenstveno oni koji se odnose na odgoj, obrazovanje, kao i na profesionalno osposobljavanje hendikepirane djece.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebbama Borka Vukajlovic
  • Školska godina: Borka Vukajlovic
  • Seminarski radovi, Skripte, Pedagogija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Nezavisni univerzitet Banja Luka  

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari