Odlomak

Pojava suprotna rastu cena, tj. opadanje opšteg nivoa cena, naziva se deflacija. Ona označava kretanje cena u obrnutom smeru.
Deflacija predstavlja poremećaj monetarne ravnoteže u potpunosti suprotan inflaciji. Ona predstavlja takvo stanje u privredi u kojem efikasna novčana tražnja zaostaje za ponudom roba (ponuda je veća od tražnje), što bi se, po pravilu, trebalo odraziti na snižavanje cena.Deflacija je, istorijski posmatrano, veoma retka pojava, daleko ređa od inflacije. U sistemu zlatnog važenja, snižavanje i pad tražnje vezani su za odliv zlata (deviz) i smanjenje zlatne podloge koja iz toga nastaje, što dovodi i do sužavanja opticaja, najčešće kroz restrikciju kredita banaka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Monetarna ekonomija prof. Ristanović Vladimir
  • Školska godina: prof. Ristanović Vladimir
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Čačak,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Čačku  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese