Odlomak

KAKVE VEZE IMA DELJIVOST POLINOMA SA FUDBALOM?

 

ZADATAK:

Fudbalski klub ima dva terena za vežbanje prekrivena veštačkom travom. Prvi teren je oblika kvadrata. Drugi je oblika pravougaonika čija je jedna stanica 10m, a druga jednaka stranici kvadrata. U magacinu imaju još 24m2 veštačke trave. Uprava kluba je htela da od raspoložive trave formira jedan veći teren, tako što će prvi teren proširiti za 4 metra. Za koliko metara će se promeniti dužina tog terena, ako se iskoristi sva veštačka trava koju imaju?
REŠENJE (prvi deo) :

Označimo stranicu prvog terena sa . Površina trave na prvom terenu je . Površina trave na drugom terenu je . Količina trave u magacinu je m2. Ukupna količina trave koja im je na raspolaganju je Ako teren treba da prošire za 4m, njegovu novu širinu možemo da označimo sa . Preostaje nam samo da ukupnu površinu trave podelimo sa i zaključimo kolika će biti dužina novog terena . Kako zovemo izraz , kako da ga podelimo sa i da li će dužina prvobitnog terena biti povećana ili smanjena za ceo broj metara saznaćete na kraju ovog rada.

 

 

OSNOVNI POJMOVI

Da bi definisali polinom podsetićemo se sledećih pojmova:
DEFINICIJA 1:
IZRAZ je matematički zapis dobijen primenom računskih operacija +, -, •, : na konstante i promenljive poštujući određena pravila uz korišćenje zagrada

 

DEFINICIJA 2:
BROJEVNI IZRAZ je izraz u kojem učestvuju samo brojevi.

 

DEFINICIJA 3:
IZRAZ SA PROMENLJIVOM je izraz u kojima učestvuje bar jedna promenljiva.

 

DEFINICIJA 4:
ALGEBARSKI IZRAZ se dobija primenom osnovnih operacija i korenovanja na konstante i promenljive

 

DEFINICIJA 5:
RACIONALNI ALGEBARSKI IZRAZ je algebarski izraz u kojima operacija korenovanja može biti primenjena samo na izraze u kojima nije promenljiva

 

DEFINICJA 6-u skupu R:
POLINOM ili CELI ALGEBARSKI IZRAZ je racionalni algebarski izraz koji se dobija primenom samo operacija sabiranja, oduzimanja i množenja na konstante i promenljive. (U celim algebarskim izrazima ne možemo da delimo izrazom u kome je promenljiva.)

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese