Odlomak

METODE U DEMOGRAFIJI
Demografija kao nauka koristi određene metode koje su preuzete iz matematike, logike i drugih prirodnih nauka, pa i  iz nekih društvenih.
Korištenjem ovih metoda, dolazi se do određenih podataka koji su vezani za brojnost, prirodno kretanje (natalitet, mortalitet, fertilitet), mehaničko kretanje (useljavanje, iseljavanje), kao i podataka o biološkoj sutrukturi (starosna, spolna..) kao i o drugim strukturama (ekonomska, obrazovna, socijalna struktura stanovništva…)
Demografija kao nauka koristi sljedeće metode:

1.    Strukture         – odnos dijela prema cjelini
2.    Koeficijenti         – veličine koje su rezultat odnosa dvaju stanja i oni kao takvi ne zavise o mjernim jedinicama jedne serije, te se mogu koristiti za upoređivanje serija u različitim mjernim jedinicama
Stope             – koeficijenti koji se množe sa 10, 100, 1000…
3.    Relativni brojevi     – brojevi koji su rezultat upoređivanja dvaju apsolutnih brojeva. Pomoću tih brojeva dolazi se do saznanja kakvo učešće imaju određeni dijelovi u cjelini, da li se ono povećava ili smanjuje imajući u vidu vremenski period. Od apsolutnih brojeva se razlikuju po tome što pokazuju dinamiku kretanja određenih pojava.
Za izračunavanje potrebno odrediti bazu (može biti stalna, da se mjenja iz perioda u period…)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese