Odlomak

U dogovoru sa mentorom, izabrala sam za temu svog master rada „Dijalog sa caricom-majkom o braku Manojla II Paleologa kao istorijski izvor“. Ovu temu sam izabrala sa namerom da istražim značaj ovog dela, jer je vizantijski car sam autor ovog dela. Biću prinuđena da tokom pisanja uključim i političke, društvene i ekonomske momente koji su glavni nosioci ovog cara. Tema i osnovna ideja ovog rada biće detaljno iščitavanje ovog dela sa namerom da se utvrdi u kojoj meri ovo delo može služiti kao istorijski izvor.
Autor ovog dela je u propratnom pismu Dimitriju Kidonu napisao da je za njega ovo najbolje literalno delo. Međutim, iako je on napomenuo da je to za njega najbolje literalno delo, ne treba se zadržati samo na tome, jer ono u sebi sadrži i neke istorijske podatke, pa na taj način postaje i istorijski izvor. Ovo delo kao istorijski izvor može biti koristan jer se tu pominje sukob sa carevim nećakom Jovanom VII, kao i opsada

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Istorija

Više u Skripte

Komentari