Odlomak

Naučno prilaženje tržištu i njegovim promenama, moderna proizvodnja i njene distribucije od proizvođača do krajnjeg potrošača, istraživanje i ispitivanje potrošača, njegovih potreba i želja – postavili su ekonomsku propagandu u prvi plan u organizacionoj shemi preduzeća. Kao jedna od osnovnih poluga i faktora u prenosu pro¬izvodnih dobara i usluga od proizvodnje do potrošnje, ekonomska propaganda postaje u okviru poduzeća sve samostalnija, i odlučnija funkcija upravljanja i regulisanja pro¬izvodnje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese