Odlomak

2. UVOD

Električnom mrežom nazivamo sisteme vodova koji služe za prenos električne energije od izvora (elektrana) do mjesta potrošnje i za raspodjelu energije na pojedine potrošače (trošila).
Razvitak električnih mreža neposredno je ovisio od razvitka elektrana i od rješavanja problema prenosa i raspodjele električne energije.
Godine 1866. otkrio je Simens princip rada generatora istosmjerne struje, a već 1879. godine Edison je napravo prvu električnu sijalicu sa ugljenom niti. Prvu elektranu za napajanje električnih sijalica sa ugljanom niti sagradio je 1882. godine , takođe, Edison. Istosmjerna struja iz generatora Edisonove elektrane napajala je 7000 sijalica, koje su od elektrane bile udaljene po nekoliko stotina metara. Nazivni napon generatora bio je 103 V, a nazivni napon sijalica 100 V. Električna mreža koja je Edisonovu elektranu povezivala sa potrošačima bila je kablovska. Električne mreže su se pojavile istovremeno kada i prve elektrane. U elektranama se pojavila samo istosmjerna struja. Napon je bio mali, zbog čega su se električnom energijom koristili samo potrošači u neposrednoj blizini elektrana.
Porastom snaga potrošača kroz vodiče je tekla sve veća struja što je imalo za posljedicu da je i onako mali napon potrošača postajao zbog porasta pada napona, još manji i zbog smanjenog napona sijalice su svjetlile znatno slabije. Da bi napon na potrošaču bio dovoljno veliki, morao se smanjiti pad napona na vodičima, odnosno povećati presjek vodiča. Sa povećanjem presjeka vodiča se ipak nije moglo ići u nedogled, jer je to raspodjelu električne energije činilo veoma neekonomičnom. Izlaz je pronađen u povećanju napona, umjesto za napon od 100 V, sijalice se grade za napon od 220 V. Na taj način su potrošači mogli biti više udaljeni od elektrana. Nazivni napon potrošača se nije mogao više povećavati, jer bi to povećanje dovelo do neekonomične izvedbe sijalica i ostalih potrošača.
Električni motori istosmjerne struje su zahtjevali i veće napone od 220 V. Dobijanje oba napona  u jednoj elektrani(220 V, 440V) omogućeno je upotrebom sistema triju vodiča istosmjerne struje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari