Odlomak

Elektromagnetizam je oblast fizike koja proučava električne i magnetne pojave u prirodi, objašnjava svjetlosne pojave, zakone optike i sve ostale vrste elektromagnetnih talasa. Riječ elektromagnetizam je složenica nastala od dvije grčke riječi „ēlektron“ što znači „ćilibar“ i „magnētēs“ što znači magnet. Elektromagnetizam povezuje elektrostatiku (oblast koja proučava naelektrisane čestice koje miruju) i magnetizam (oblast koja proučava magnetne efekte) u zajedničku oblast, kao i međeusobno djelovanje električnih i magnetnih polja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese