Odlomak

Pojam i značaj elektronske pošte

Elektronska pošta je jedan od najznačajnijih i najmasovnije korišćenih servisa interneta i zbog toga je elektronska adresa postala neophodan element adresnih podataka savremenog poslovnog čoveka. Osnovne elemente arhitekture sistema za elektronsku poštu predstavljaju server i klijent elektronske pošte. Na serveru, koji je stalno aktivan na internetu, nalazi se „poštansko sanduče“ u koje može pristići poruka od bilo kog korisnika interneta. Čitanje pristiglih poruka dostupno je samo njegovom vlasniku. Klijent elektronske pošte je program kojim se pristupa „poštanskom sandučetu“ radi čitanja pristiglih ili slanja novih poruka. Elektronska pošta jedan je od najboljih primera tzv. asinhronih servisa na internetu. Naime, nije potrebno da krajnji korisnik bude stalno priključen na internet. Novopridošla poruka smešta se na server, a primalac je može čitati naknadno, kada mu to bude odgovaralo.
Razvoj hardvera, softvera i internet standarda doprineli su da komunikacije elektronskom poptom postanu redovna rutinska komunikacija poslovnih sistema građana. Razmena informacija elektronskom poštom realizuje se u milijardama poruka mesečno. Komunikacija klasičnim poštanskim dopisivačkim metodama postala je prevaziđena. Osnovni razlozi za to su racionalnost, cena i brzina u razmeni poruka, koje su na strani komunikacija elektronskom poštom.
Elektronska pošta je prenos teksta, slike, zvuka i video zapisa elektronskim sredstvima, postupcima i metodama. Većina ljudi pod porukama podrazumeva samo tekst, kao posledica asocijacije na klasičnu poštu i činjencu da se u početku putem elektronske pošte i mogao prenositi samo tekst. Danas se u elektronskoj pošti, pored teksta, mogu nalaziti slike, snimljen glas i video zapis.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese