Odlomak

Uvod

ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD

Stalni napredak društva uslovljava ubrzani razvoj savremenih tehnologija što dovodi do sve veće proizvodnje i upotrebe različitih električnih uređaja i opreme bez kojih je svakodnevni životprosto nemoguce zamisliti. Električna i elektronska oprema i uređaji (tzv. EE oprema) predstavlja sve proizvode koji su za svoj pravilan rad u potpunosti zavisni od električne energije ili elektromagnetnih polja kao i opremu za proizvodnju, prenos i merenje struje ili za merenje jačine elektromagnetnog polja i namenjena je korišćenju pri naponu koji ne prelazi 1.000V za naizmeničnu i 1.500V za jednosmernu struju i ne uključuje ambalažu.

Kada iz bilo kog razloga ova EE oprema postane neupotrebljiva, pretvara se u EE otpad o kome se treba pobrinuti. Električni i elektronski otpad (tzv. EE otpad) je otpadna električna i elektronska oprema uključujući sklopove i sastavne delove, koji nastaju u privredi (industriji, obrtu i slično), zatim elektronski otpad iz domaćinstva, odnosno otpadna električna i elektronska oprema nastala u domaćinstvima ili u proizvodnim i/ili uslužnim delatnostima kada je po vrsti i količini slična EE otpadu iz domaćinstva.

 

 

 

ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD
Električni otpad
Pod električnim otpadom podrazumevaju se odbačeni veliki kućni aparati poput mašine za pranje i/ili sušenje veša i suđa, rerne, mikrotalasne peći, električni radijatori, termo-akumulacione peći, zatim mali kućni aparati kao što su usisivači, friteze, tosteri, razni električni alati poput bušilica, testera, brusilica kao i automati za tople i hladne napitke.
Ceo proces reciklaže električnog otpada odvija se u okviru namenskih radnih prostorija i tehnoloških linija koje su obrađene u Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu na koju je data saglasnost Ministarstva nauke i žaštite životne sredine. Oprema koja je kategorisana kao neispravna, rasklapa se potrebnim alatima od strane obučenih radnika i istovremeno sa sortiraju komponente i materijali koji se dobijaju rasklapanjem električne opreme na sledeće grupe:

 • Gvožđe
 • Plastika
 • Bakar
 • Aluminijum
 • Prohrom
 • Staklo
 • Izolacija (pur pena, staklena vuna)
 • Guma
 • Kablovi
 • Štampane ploče
 • Grejači
 • Opeka
 • Ostalo (izolir trake, tekstil i dr.)

 

 

 

Elektronski otpad

Elektronski otpad (EE otpad) predstavljaju svi električni uređaji koji su odbačeni od strane originalnih vlasnika, kao što su: računari, televizori, monitori, mobilini telefoni, frižideri i drugi elektronski uređaji.

Brzi razvoj tehnologije, mali inicijalni troškovi i konstantno zastarevanje postojećih i pojavljivanje novih modela, automatski rezultuje sve većim količinama EE otpada. Procenjuje se da se u svetu godišnje u proseku proizvede 50 miliona tona elektronskog otpada. Npr., samo SAD godišnje odbace oko 30 miliona računara i 100 miliona mobilnih telefona, od čega veći deo završi u Evropi.

 

 

 

Šta je e-otpad?
E-otpad je uopšteni termin koji se koristi za opisivanje različitih vrsta starih i odbačenih uređaja koji sadrže komponente koje se napajaju električnom energijom. Istovremeno obuhvatajući veliku količinu otpadne opreme, i to ne samo one koja se napaja iz električne mreže, već i one proizvode na baterije, navijanje, ili one napajane solarnom energijom.
Ovo obuhvata sve od aparata za domaćinstvo kao što su frižideri ili tosteri, preko ICT opreme kao što su laptop računari i “pametni telefoni”, komercijalne robe kao što su televizori i mp3 plejeri, pa sve do alata kao što su električne bušilice i mašine za šivenje – a spisku tu nije kraj.

 

 

 

U čemu je problem? Zašto je za elektroniku i e-otpad potreban poseban tretman?

Elektronika poseduje određene jedinstvene osobine zbog kojih je proizvodnja i upotreba ove vrste proizvoda praćena velikim rizicima po životnu sredinu i društvo, i zbog kojih ti proizvodi kao otpad predstavljaju veliki problem i izazov.

 • Problem #1. Loš dizajn i agresivna marketinška kampanja firmi koje proizvode elektronske uređaje uzrok su brzog tempa stvaranja otpada i velike opasnosti po životnu sredinu i društvo.
 • Problem #2. Elektronika sadrži mnogo otrovnih supstanci, zbog čega je e-otpad otrovan
 • Problem #3. Elektronika sadrži mnogo retkih i deficitarnih supstanci.
 • Problem #4. Sa većim delom e-otpada se ne postupa adekvatno, što znači da zajednice i životna sredina plaćaju ceh zbog dizajna koji uključuje otrovne supstance koje će brzo postati otpadne.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese