Odlomak

UVOD
Moderan životni ritam i razvoj tehnologije izuzetno utiču na razvoj bankarskog poslovanja. Dostupnost različitih, prilagodljivih i cjenovno konkurentnih bankovnih usluga uz upotrebu modernih tehnologija, postaje temelj današnjeg bankarstva i društva. Elektronsko bankarstvo je postalo nužno u ponudi svake moderne banke, a prilagođavanje potrebama korisnika osnovni vodič, koji danas može donositi konkurentne prednosti. Korisnika koji obavljaju bankovne usluge elektronskim putem je iz dana u dan više, a potreba za modernim komuniciranjem s korisnicima sve veća.
Ovaj diplomski rad sastoji se iz četiri dijela. PRVI DIO se odnosi na sam razvoj elektronskog bankarstva, oblike elektronskog plaćanja, te instrumente elektronskog bankarstva koji opisuju on-line, internet i mobilno bankarstvo. Navode se takođe i brojne prednosti elektronskog bankarstva kojih ima mnogo. Upoznaćemo se sa oblastima korišćenja elektronskih bankarskih sistema, kao i sa vrstama bankarskih kartica koje predstavljaju jedan od glavnih načina plaćanja u elektronskom bankarstvu.
DRUGI DIO rada odnosi se upravo na elektronski novac, modele njegovog razvoja, te na kartice kojima se obavljaju plaćanja elektronski, a to su kreditne kartice, maestro debitne kartice, i tako dalje. Elektronski novac može da dovede i do finansijske krize, problema oporezivanja, mogućih ekonomskih posljedica, te se takođe sagledava njegov uticaj na efikasnost transakcija.
TREĆI DIO opisuje vrste rizika kojima se izlažu banke u toku svog elektronskog poslovanja. Kako rizici otežavaju elektronsko bankarstvo i poslovanje pomoću elektronskog novca, može se vidjeti upravo u ovom dijelu rada pa su ti rizici istaknuti kao nedostaci u poslovanju banke, mada bi se moglo reći kako oni moraju biti sastavni dio svakog poslovanja, dio koji je neminovan i sa kojim se svi poslovni subjekti moraju susresti, pa naravno i banke jer je polje elektronskog bankarstva kako jednostavno, tako i rizično.
ČETVRTI DIO se odnosi na praktični rad u kojem sam opisala elektronsko bankarstvo na primjeru Nove Banke AD. Na veoma lijep način su opisane elektronske usluge koje nudi Nova Banka, pogodnosti koje ona nudi, te uslovi na osnovu kojih se postaje korisnik ove banke i tako dalje.
Ako pristupite ovom radu moći ćete shvatiti da je elektronsko bankarstvo značajna posljedica savremenog doba koje je uveliko olakšalo obavljanje elektronskih poslova i koje je zamijenilo dosadnu papirologiju klasičnog bankarstva. Poslovnim ljudima je vrijeme novac što je opšte poznato, pa zamislite koliku uštedu vremena pruža elektronsko bankarstvo i šta sve drugo možete obaviti umjesto odlaska na šaltere banke i popunjavanje sve te papirologije, a naravno tek nakon što dođete na red ili se pak izgubite u redovima klijenata koji čekaju kao i vi.

“Kada govorimo o Internetu, možemo reći da je to primarno veoma koristan način pribavljanja informacija. Ali kad pomislite na transakcije, bankarstvo je aplikacija koja pobjeđuje. Jer, bankarstvo jeste informacija.”

Bor Harald, Merita Nordbanken (Helsinki)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari