Odlomak

Rezime
Razvoj e-bankarstva vezan je za sve širu primenu kompjuterske i telekomunikacione tehnologije u procesu obrade i prenosa podataka i informacija. Ove tehnologije nose sa sobom krupne i evolutivne tehnološke promene u funkcionisanju banaka i drugih finansijskih institucija. Pokrenuti procesi dovode do uvođenja novih postupaka i tehnologija, koje sa sobom donose nove izazove i mogućnosti. Elektronsko bankarstvo se danas podrazumeva u ponudi svake moderne banke. Dostupnost različitih, prilagodljivih i cenovno konkuretnih bankovnih usluga uz upotrebu modernih tehnologija, postaje temelj današnjeg bankarstva i društva.

Ključne reči: Internet , Poslovanje, Novac, Banka, Platne kartice, Kućno bankarstvo, Mobilno bankarstvo

 

Uvod
Bankarsko poslovanje u svetu i kod nas je prošlo kroz veliki broj faza u razvoju. Najveće promene desile su se u prošlom veku gde se tradicionalno bankarstvo počelo polako da se prilagođava savremenim potrebama globalnog finansijskog tržišta. Faktori koji su doveli do ovih promena su brojni: politički, ekonomski, demografski, tehnološki kao i promene u samom finansijskom sektoru.
Elektronsko bankarstvo u širem smislu predstavlja upotrebu računara i komunikacione infarstrukture radi unapređenja efikasnosti brzine i bezbednosti bankarskog poslovanja. Može da se predstavi kao virtuelni šalter banke gde postoji mogućnost obavljanja svih ili nekih poslova koje bi klijent, inače, obavljao na šalteru banke, preko računara povezanog na Internet ili putem mobilnog telefona.
Usluga je namenjena preduzećima, ali i fizičkim licima i omogućava da se poslovi sa bankom obavljaju bez odlaska u banku uz najviše standarde za zaštitu i sigurnost podataka. Prednost ove usluge je što se može koristiti bilo kada u toku dana, bez obzira na radno vreme banke i pri tom štedi dragoceno vreme i smanjuju troškove. Elektronsko bankarstvo je forma bankarskog posla gde se sredstva transferišu preko razmene elektronskih signala između finansijskih institucija i između tih institucija i klijenata umesto poslovanja sa gotovinom, odnosno obračunskim novcem.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese