Odlomak

 

Reč podatak (eng. data), potiče od latinske reči datum, koja je neodređeni particip
prošli od glagola dare, koji znači dati, pa je stoga podatak „nešto dato“.

Najopštije, podatak je tvrdnja koja je odraz stvarnosti. Ili, podaci su skup neslučajnih činjenica zabeleženih posmatranjem ili istraživanjem. U računarskoj tehnici podatak se podrazumeva kao niz brojeva, karaktera, slika ili drugih izlaza iz uređaja koji pretvaraju fizičke veličine u simbole, u najširem smislu.
Podaci se odnose na elementarni opis stvari, dogadaja, aktivnosti i transakcija koji su zabeleženi, klasifikovani i uskladiiteni, ali nisu organizovani da prenesu neko konkretno značenje. Podaci mogu biti numerički, alfanumerički, cifre, zvuci, ili slike. Baza podataka se sastoji od uskladištenih podataka organizovanih tako da se lako pronalaze.
Poznate su i sledeće definicije podataka:
• niz neslučajnih simbola, brojeva, vrednosti ili reči;
• niz činjenica dobijenih posmatranjem ili istraživanjem, a koje su zabeležene;
• skup izvesnih činjenica;
• zapis događaja ili činjenice.

Podaci mogu biti prirodni ili se mogu veštački kreirati.

Kad se radi o podacima iz prirodnih izvora, ti podaci treba da su nekako zabeleženi. Menadžeri treba da postave odgovarajuće procedure i alate da bi se omogućilo beleženje tih podataka. Npr, da bi se obezbedilo da operativni pozivni centar unese sve poštanske kodove svakog kupca u njegovu karticu i da se obezbedi pravilna provera tih podataka, potrebno je uneti proceduru tog postupka u sistem.

Veštački dobijeni podaci se proizvode kao nus produkt samog poslovnog procesa. Recimo pri obradi računa organizacija npr. može se utvrditi koliki je broj prodatih proizvoda načinjeno u jednom mesecu.

INFORMACIJA.
Informacija je rezultat obrade, rukovanja ili organizovanja podataka na takav način da onaj koji prima tu informaciju povećava svoje znanje. Stoga, informacija kao koncept nosi čitav niz značenja od svakodnevne upotrebe do tehničkih izraza.
Uopšteno govoreći koncept informacija je vrlo blisko u vezi sa pojmovima kao što su ograničenje, komunikacija, kontrola, podaci, oblik instrukcija, znanje, značenje, mentalni podsticaji, uzorak, opažanje i predstavljanje.
U opštem smislu posmatrajući mogući koncept podataka, postoji nekoliko mogućih načina definisanja informacija :
• To su obrađeni podaci tako da postaju razumljivi i da imaju značenje;
• Podaci koji su obrađeni za neku namenu;
• Podaci koje primalac može da interpretira i da ih razume.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 26 stranica
  • Elektronsko poslovanje -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - ETF Elektrotehnički fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari