Odlomak

Sažetak

Staklenički plinovi su plinovi koji uzrokuju efekt staklenika u planetarnoj atmosferi. Najzastupljeniji i najjači staklenički plin je vodena para. Plinovi kojih je manje i imaju slabiji učinak su ugljikov(IV) oksid i metan. Vodena para je uglavnom rezultat isparavanja hidrosfere i transpiracije biljnog pokrova, ugljikov(IV) oksid je rezultat aerobnog disanja i gorenja, a metan taljenja i raspada klatrata, anaerobnih procesa, kao i nekih industrijskih procesa (industrijski uzgoj životinja, pročiščavanje otpadnih voda, sječa šuma, prehrana).
Zajednička značajka svih stakleničkih plinova je da otežavaju izlazak dugovalnog toplinskog zračenja iz atmosfere planeta. Neki od njih imaju negativni utjecaj na koncentraciju ozona u stratosferi. Rezultat nazočnosti stakleničkih plinova je podignuta temperatura atmosfere, zbog čega je taj učinak odgovoran za održavanje života na Zemlji, koja bi bez njega bila u prosjeku 30 stupnjeva hladnija. U novije vrijeme, pronađeno je da je njihova povišena koncentracija u korelaciji s globalnim zatopljenjem.
Ključne riječi: steklenički plinovi, emisija CO2, mjere za smanjenje.

 

 

 

 

1. UVOD

1.1. Problem, predmet i svrha istraživanja

Razvoj prometnog sustava iznimno je važan za rast produktivnosti gospodarstva ali, s druge strane, on ima i nepovoljan utjecaj na životnu okolinu, koji se očituje u onečišćenju zraka, vode i tla. Uokviru ovakve problematike postavljen je i problem istraživanja: nedovoljno poznavanje razvoja i značenja stakleničkih plinova . Problem istraživanja i predmet znanstvenog istraživanja determiniraju objekt istraživanja, a to je: staklenički plin. Iz problema istraživanja definiran je predmet istraživanja: potrebno je istražiti pitanja
vezana uz stakleničke plinove analizirati njihovu važnost i načelne mjere za njihovo smanjivanje, dosadašnji razvoj, stanje i perspektiva.

 

 

 

1.2. Radna hipoteza i pomoćne hipoteze

Iz problema i predmeta istraživanja proizlazi radna hipoteza : konzistentnim spoznajama o relevantnim obilježjima stakleničkih plinova i analizom važnosti i načelne mjere za njihovo smanjivanje, dosadašnji razvoj, stanje i perspektiva može se dokazati njihova važnost u prometu. Na temelju tako postavljene hipoteze moguće je izvesti više pomoćnih hipoteza :

1. Što su staklenički plinovi?
2. Koji su staklenički plinovi u prometu?
3. Koji su plinovi staklenika?
4. Koje su mjere za njihovo smanjenje?

 

 

 
1.3. Svrha i ciljevi istraživanja

U razmatranju stakleničkih plinova posebno je bitna struktura i mjere za njihovo smanjenje, kao i njihova međusobna povezanost i uvjetovanost. Temeljnu svrhu ovih istraživanja predstavlja analiza strukture i funkcije stakleničkih plinova u cestovnom prometu
te procjena negativnih utjecaja na život i zdravlje ljudi. 2 Kroz svaku analizu pa tako i ovu sasvim normalno će biti utvrđeni određeni problemi koje je potrebno temeljito elaborirati i predložiti odgovarajuće rješenje u aktualnim okolnostima, što predstavlja cilj ovih istraživanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese