Odlomak

1. POJAM EMOCIJE

Emocija je uzbuđenost izazvana situacijom ili stresorom koji je osobi važan.Sastoji se iz tri komponente: fiziološke, izražajne i subjektivne.Fiziološka komponenta priprema organizam za adekvatno reagovanje, izražavanjem se obavlja neverbalna komunikacija, a preko doživljaja spoznajemo u kakvom smo stanju. Emocije imaju adaptivnu i komunikativnu funkciju. Dijele se na osnovne, složene, prijatne, neprijatne. Osnovne emocije su urođene reakcije na draži, i izražavaju se kod svih ljudi na sličan način. To su sreća, tuga, ljutnja, strah, gađenje i iznanađenje.Afekt, raspoloženje i sentiment su emocionalna stanja različitog intenziteta i trajanja, a afektivni ton je doživljaj prijatnosti i neprijatnosti i sastavni je deo svakog osećanja.Postoji više teorija o tome kako nastaju emocije: Džejms-Langeova, Kenon-Bardova i Teorija kognitivne procene. Prema Džejms-Langeovoj teoriji,emocija je doživljaj fizioloških promena u organizmu koje se refleksno dešavaju u određenoj situaciji i pokreću određeno ponašanje. Prema kognitivnim teorijama, emocija je rezultat procene smisla i značaja situacije.Nijedna dosadašnja teorija emocija nije primenljiva na sve ljude i sve situacije.

2.VRSTE EMOCIJA

Emocije se dijele na osnovne (primarne) i složene (sekundarne).Postoji 6 osnovnih emocija i to su:radost, ljutnja, tuga, strah, gađenje i iznenađenje.Navedene emocije su osnovne zato što ih ispoljavaju svi ljudi i poneke životinje; u svim kulturama se brzo javljaju.Složene emocije su ljubav, mržnja, zavist,ljubomora, nada, dostojanstvo, humor, krivica itd.

3.PRIMARNE EMOCIJE

Osnovne primarne emocije su: Bijes ,strah ,radost i zalost

3.1 BIJES

Bijes je stara ljudska emocija koja se pojavljuje kao reakcija na neke teskoce i uglavnom je pracena neprijatnoscu.Intenzitet bijesa varira od lagane zlovolje do izrazite psihicke tenzije koja moze zavrsiti izlivom agresivnosti.Ako se uz bijes veze uvjerenje o potrebi prevazilazenja teskoce i time teznja ka savladavanju izvora te teskoce ova emocija tada moze dobiti i relaksirajucu notu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese