Odlomak

UVOD

EMOCIONALNA KOMPETENTNOST PRI USPOSTAVLJANJU ODNOSA SA DRUGIM LJUDIMA

Emocionalna kompetentnost se može tumačiti kao skup emocionalnih veština pojedinca čiji je zadatak uklapanje pojedinca u socijalnu sredinu, kao i tumačenje socijalnih i sopstvenih emociolanih poruka.
U nastavku seminarskog rada pojedinca ćemo nazivati subjektom, a drugu osobu s kojom pojedinac (subjekat) vrši interakciju, nazivaćemo objektom. Naglašavamo da subjekat i objekat nismo upotrebili u cilju unižavanja nečije ličnosti, već radi lakšeg prezentovanja.
Emocionalna kompetentnost subjekta se razvija tokom čitavog života, a brzina razvoja zavisi od njegovih genetskih sposobnosti, uticaja okoline, a najviše od spremnosti subjekta da se emocionalno edukuje.
Emocionalna edukacija počinje u najranijim periodima subjektovog života, kada on uči da tumači najosnovnije emocionalne poruke. Učenje počinje odmah po rođenju, kada beba od svojih roditelja prima osnovne poruke, koje vremenom počinje da tumači. U zavisnosti od emocionalne kompetencije roditelja i njihove spremnosti da znanja prenesu na subjekat (dete), zavisi koliko će dete steći osnovnih emocionalnih veština, koje će mu u daljem životu biti potrebne.

Emocionalna kompetentnost, odnosno emocionalna inteligencija je od presudnog značaja za napredak u karijeri. Mnogo je značajnija od IQ, što pokazuju brojna istraživanja, čiji rezultati dokazuju da menadžeri različitih hijerarhijskih nivoa imaju slične sposobnosti, edukaciju i IQ, ali da ih različitima čini stepan razvijenosti EQ (Emocionalna inteligencija).
U seminarskom radu bavićemo se konkretnim rezultatima upitnika, koju smo ponudili radnicima NIS-NAFTAGAS-a, na teritoriji Novog Sada. Pre nego što protumačimo rezultate upitnika, pozabavićemo se određenim hipotezama, koje smo postavili pre dobijenih rezultata.
Da bi potkrepili svoje tvrdnje, u nastavku seminarskog rada, priložićemo jednostavane primere iz svakodnevnog života.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese