Odlomak

Agresivno ponašanje nastoji se prevenirati i suzbiti na različite načine, počevši od mijenjanja loših roditeljskih odgojnih metoda, preko rada škole i stručnjaka, pa do rada sa samom individuom. Značajnu ulogu u razumijevanju, preveniranju i suzbijanju agresije ima i religija, koja nastoji da čovjekovo ponašanje usmjeri u pravcu kojim će Bog biti zadovoljan i koji će ujedno biti najkorisniji za čovjeka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Skripte

Komentari