Odlomak

Elektronska komponenta je nedeljivi gradivni blok elektronskog kola koji se nalazi u svom kućištu iz koga izlaze najmanje dva pristupna kraja za povezivanje sa ostalim elektronskim komponentama. Povezivanjem najmanje dvije elektronske komponente nastaje elektronsko kolo. Sve elektronske komponente mogu se podijeliti na aktivne i pasivne. Aktivne komponente su one koje mogu kontrolisati smijer i jačinu električne struje. To su diode, tranzistori, tiristori, itd. Danas su skoro sve aktivne komponente poluprovodničke tako da kad se danas govori o elektronici, često se misli samo na poluprovodničku elektroniku.
Sledi kraći pregled poluprovodničkih komponenti sa namjerom da se on proširi.
1. Dvoprilazne poluprovodničke komponente:
a) eioda (ispravljačka dioda, impulsna dioda)
b) Šotkijeva Dioda,
c) LED – svetleća dioda,
d) PIN Dioda,
e) tunel dioda,
f) Zener dioda,
g) kapacitivna dioda
h) dijak,
2. Troprilazne poluprovodničke komponente:
a) tranzistor
b) bipolarni tranzistor,
c) JFET – Tranzistor sa efektom polja sa površinskim spojem,

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari