Odlomak

Pozicije finansijskih izveštaja
Kojim računovodstvenim kategorijama pripadaju sledeće pozicije finansijskih izveštaja?
a) Zalihe
Bilans stanja -Aktiva
b) Troškovi materijala
Bilans uspeha -Rashodi
v) Nematerijalna ulaganja
Bilans stanja – Aktiva
g) Rezerve
Bilans stanja – Sopstveni kapital
d) Rezervisanja
Bilans stanja – Obaveze
đ) Porez na dobitak
Bilans uspeha – Rashodi

 

 
Pozicije finansijskih izveštaja
e) Finansijski prihodi
Bilans uspeha – Prihodi
ž) Dobitak pre oporezivanja
Bilans uspeha
z) Nabavna vrednost prodate robe
Bilans uspeha -Rashodi
i) Obaveze po osnovu poreza na dobitak
Bilans stanja – Obaveze
j) Dobavljači
Bilans stanja – Obaveze
k) Kupci
Bilans stanja – Aktiva

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari