Odlomak

Uvod

Uspostavljanjem fer konkurencije na finansijskim tržištima i obezbedjenje potrebne sigurnosti poverilaca kao i potencijalnih investitora, u direktnoj je zavisnosti od povećanja kvaliteta finansijskih izveštaja, kao i sprovedene finansijske revizije prdstavljene kao glavnog aktera u borbi protiv nelojalne konkurencije, povećane korupcije i erozije poslovnog morala.
Javni sektor prolazi danas kroz veoma značajne promene koje su u mnogočemu uslovljene privatizacijiom ključnih područja, kao i konkurentskih pritisaka kroz aranžmane tipa obaveznog konkurentskog tendera. Samim tim uslovljeno je preduzetničko ponašanje javnog sektora.
Savremeni problemi menadžmenta u javnom sektoru

Specifičan oblik preduzeća su javna preduzeća jer imaju apostrofiranu odgovornost, kako prema javnosti, tako i prema osnivaču. Javni sektor prolazi danas kroz veoma značajne promene koje su u mnogočemu uslovljene privatizacijiom ključnih područja, kao i konkurentskih pritisaka,ali i pritiska samih građana jer im je osnivač lokalna samouprava. Bazični postulat u određenju mesta javnim preduzećima je opis njegovih posebnosti, koja nisu tipična za ostale tipove preduzeća.

 

 

 
Elementarne osobenosti javnih preduzeća

U raličitim zemljama , različitim delatnostima i granama u okviru pojedinačnih zemalja, različitim vremenskim periodima, između javnih preduzeća prisutne su brojne razlike.

Javno preduzeće bi se moglo definisati kao preduzeće formirano s osnovnim ciljem obavljanja delatnosti od javnog ( opšteg) interesa, pri čemu država, odnosno lokalna samouprava , u celosti ili delimično obavlja dužnost preduzetnika. Država je i definisala zakonom polja opšteg interesa: Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije; Proizvodnja i prerada uglja; istraživanje, proizvodnja, prerada, transport i distribucija nafte i prirodnog i tečnog gasa; Železnički, poštanski i vazdušni saobraćaj;telekomunikacije; izdavanje udžbenika;eksploatacija, upravljanje, zaštita i unapređivanje dobara od opšteg interesa i komunalne delatnosti.

Stoga su bitne zajedničke karakteristike obezbeđenje proizvoda i usluga od elementarnog značenja za određenu zajednicu, monopolski ili neki drugi privilegovani status na tržištu stečen uz podršku vlasti, ipredmet su javnog regulisanja.

Strukturu ciljeva osnivanja i poslovanja javnih preduzeća , ustrojenih prema zakonskim odredbama čine obezbeđivanje kontinuiranog obavljanja delatnosti od javnog interesa i uredno zadovoljavanje potreba korisnika proizvoda i usluga, kao i stalni razvoj i unapređivnje obavljanja delatnosti od javnog interesa i obezbeđivanje tehničko tehnološkog i ekonomskog jedinstva sistema i usklađenosti njegovog razvoja, sticanje dobiti i realizovanje ostalih zakonom utvrđenih interesa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese