Odlomak

PORESKI OBJEKAT JE MATERIJALNI OSNOV UVOĐENJA POREZA. To je objektivna činjenica, odnosno događaj čijim pojavljivanjem nastaje poreska obaveza, ako je takav događaj evidnetiran pod oređenu pr.normu.
PIORESKI IZVOR je bogatstvo u materijalnim dobrima pomoću kojeg se plaća porez.Može biti i prihod I imovina ali treba da jeprihod
PORESKA OSNOVICA
Poreska osnovica je vrednost poreskog objekta izražena u novcu koja služi za utvrđivanje poreskog duga.
Poreska osnovica može biti faktičk(stvarna) i pretpostavljena.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese