Odlomak

UVOD

Fluid je termin pod kojim se podrazumeva zajednički naziv za tečnosti i gasove , a taj zajednički naziv ukazuje na zajednička svojstva, ne isključujući njihove razlike . Po definiciji , fluid predstavlja materiju koja se neprestano deformiše pod uticajem tangencijalnih napona . Fluidi se međusobno , pre svega , razlikuju po stišljivosti , jer gasovi imaju veću stišljivost od tečnosti . Tečnosti i gasovi su slični po velikoj pokretljivosti njihovih delića i velikoj slobodi kretanja njihovih molekula .

 
1.DEFINICIJA FLUIDA

Fluid možemo definisati na osnovu njegovog ponašanja kada se nađe pod dejstvom sila . Oni se uglavnom lako deformišu i ne vraćaju se u prethodni oblik . Fluid je kolekcija slučajno raspoređenih molekula koje na okupu drži slaba koheziona sila i zidovi suda u kom se nalazi . I tečnosti i gasovi spadaju u fluide . Model fluida u stanju mirovanja se pojednosatvljuje još i time što se uzima da u fluidu nema sila trenja između delića . Trenje se javlja tek pri kretanju fluida . Pod nestišljivim fluidom smatraju se fluidi kod kojih je zapremina nepromenjljiva . Idealan fluid je onaj fluid kod koga između delića nema trenja . Stišljiv fluid je fluid kod koga su elestične sile dominantne, te zbog toga dolazi do promena zapremine . Model se najčešće primenjuje u dinamici gasova . Realan fluid se karakteriše postojanjem i elastičnih sila i sila trenja .
2. FIZIČKA SVOJSTVA FLUIDA

Svojstva različitih fluida uzrokovaće njihovo različito ponašanje pri spoljnjim dejstvima . Osnovna razlika između čvrstih tela i fluda je u tome što se pod dejstvom spoljnje sile čvrsta tela deformišu do neke određene mere ,
3
a fluidi se deformišu sve dok na njih deluje sila .
Delovanje kontinualne sile na fluidni delić izaziva kretanje fluida koje se naziva strujanje . Fizička svojstva fluida mogu se podeliti u tri grupe :
1.mehanička svojstva ( gustina (ρ) , pritisak (p) )
2. toplotna svojstva ( temperatura (t , T) , unutrašnja energija (u) , entalpija (h ) , specifična toplota (c) )
3.uzrokovana svojstva ( viskoznost (η,ν) , stišljivost (s,ε ) , površinski napon (γ) , napon pare (pk) , toplotno širenje(β) , kavitacija (κ) ) .
2.1. MEHANIČKA SVOJSTVA

U mehanička svojstva fluida spada pritiusak (p) i gustina (ρ) .
Pritisak je specifično predstavljanje unutrašnih elastičnih sila u fluidu . Posmatra se jedan proizvoljni prostor ispunjen fluidom . Ako se odstrani jedan njegov deo kao na slici (sl. I. ) dejstvo tog dela može se zameniti normalnom silom ∆Fn .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari