Odlomak

Spreadsheet programi, ili, kako se obično prevodi, programi za unakrsna izračunavanja, su brilijantna ideja, koja je doprinijela da personalni računari steknu svoje mjesto na tržištu i postignu popularnost koju danas uživaju. Prvi takav program, VisiCalc za Apple II, „natjerao“ je hiljade poslovnih ljudi da kupe računar. Kasniji prelazak na jači hardver uslovio je uspjeh njegovih naslednika, prije svega programa Lotus 1-2-3 za PC računare. Microsoft se relativno kasno pojavio na sceni spreadsheet programa, ali danas vlada veilikm dijelom tog tržišta. Njihov Excel je zahvaljujući grafičkom radnom okruženju Windows-a, bio znatno jednostavniji za upotrebu i moćniji od konkurenata.
Excel je iz verzije u verziju rastao, da bi vrhunac postigao kada je, zajedno sa tekst procesorom Word, bazom podatak, Acces i nekim drugim programima, integrisan u Microsoft Office. Excel je prilagodljiv paket – možete ga prekonfigurisati tako da odgovara vašim potrebama. Po potrebi možete da promjenite tastere pridružene nekim akcijama, premještate stavke u menijima ili dodajete komande na tasterski meni.
Excel je i programabilna aplikacija, u kojoj možete kreirati svoje specifične zahtjeve pravljanjem odgovarajućih formula za unos i predstavljanje podataka, tako da korisnik ne mora čak ni znati da se nalazi u Excel-u. Naravno, veliki zahtjevi ne mogu zaobići korišćenje prave baze podataka (kao što je Microsoft Access), ali se zato vrlo lako sa njom možete povezati i koristiti Excel za prikazivanje i analizu podataka, odnosno prezentaciju rezultata. Integracija i saradnja sa drugim programima se podrazumijevaju – možete da uvozite tekstove, slike ili datoteke kreirane u mnogim programima, pomoću filtera koji podržavaju sve poznatije formate. Tu je i OLE 2.0, koji omogućava da na licu mjesta, u svojoj tabeli, kreirate i obradite tekst, sliku, grafikon, formulu ili nešto drugo, pomoću spoljne aplikacije.
Svo to programiranje, naravno, nije neophodno: Excel je namenjen najširem krugu korisnika, pa je posebna pažnja posvećena jednostavnom radu sa podacima, formulama, grafikonima pa i bazama podataka.
FORMULE
U Excel-u pojedine ćelije mogu biti rezultati matematičkih ili nekih drugih operacija nad nekim drugim ćelijama. Da bi to postigli, u te ćelije upisujete formule.
Formula se upisuje u traci formula i obvezno počinje znakom jednakom = iza kojeg unosite podatke (brojeve ili adrese ćelija) i oznake matematičkih operacija ( +, -, *, / ), dok se za složenije kalkulacije koriste gotove funkcije ugrađene u Excelu.
U ćeliji u koju upišete formulu vidjet ćete samo rezultat formule ili funkcije (konkretan podatak koji se izračunao), dok se formula ili funkcija na temelju koje je dobiven rezultat vidi u traci formula.
Ako kasnije neki podatak koji se koristi u formuli promijenite , automatski će se promijeniti i rezultat. Jednostavne formule se kreiraju pomoću +, -, *, /, zagrada, adresa ćelija (npr: A2, D7,…) ili brojeva.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari