Odlomak

Geodetska mre Geodetska mreža objekta a objekta
– Geodetska mreža objekta sastoji se od geodetskih tačaka izvan
objekta (osnovna mreža) i tačaka na objektu (kontrola geometrije i
deformaciona analiza) koje su međusobno povezane merenim veličinama.
– U inženjerstvu različiti nazivi:
1. Mreže posebne namene
2. Kontrolne mreže
3. Geodetske mreže objekata
– Namena osnovne mreže je:
– Definiše matematičku osnovu za prostorno lociranje objekta,
– Obeležavanje objekta,
– Kontrola geometrije – mreža se proširuje tačkama na objektu,
– Monitoring objekta – mreža se proširuje tačkama na objektu

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 30 stranica
  • - Doc. dr dr Zagorka Gospavić
  • Školska godina: Doc. dr dr Zagorka Gospavić
  • Skripte, Geodezija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Građevinski fakultet  

Više u Geodezija

Više u Skripte

Komentari