Odlomak

Uvod

U ovom radu ćemo pokušati prikazati govor naše političke scene. Ali prvo da počnemo sa nekim osnovnim pojmovima kao što je politika. Izraz politika dolazi od grčke riječi polis što znači grad – država. Politika su procesi i način na koji koji se donose odluke unutar jedne grupe ljudi. Iako se obično politika odnosi na vlade, političko ponašanje se opaža u bilo kojoj grupi ili instituciji koju sačinjavaju ljudska bića.
„Onog trenutka kad je nauka počela da se smatra jednim pouzdanim sredstvom za otkirvanje istine, nije se moglo odupreti pritisku da se razvije nauka o politici.“
Politologija je nauka o politici, koja proučava obilježja, organizaciju i funkcioniranje vlasti i vláda kao političkog fenomena, politički ustroj društva i društvenih organizacija te prirodu i funkcionisanje različitih političkih sistema i institucija.
Politika u najširem smislu označava aktivnost kroz koju ljudi stvaraju, čuvaju, provode ili mijenjaju pravila po kojima žive. Kao takva označava prvenstveno društvenu aktivnost, koja je s jedne strane bitno vezana uz postojanje različitosti i konflikta, a s druge strane spremnosti na kompromis i konsenzus. Bosanskohercegovačka politika je itekako dominantna u poslijeratnom preiodu i prvenstveno se izražava kroz različite ideologije. Ideologija je zbirka određenih ideja, zamisli i vjerovanja. Glavna svrha ideologije je ponuditi promjenu u društvu kroz normativni misaoni proces (odnosno ukazavši kakav svijet/društvo moraju biti). Ideologije se često smatraju apstraktnim mislima primijenjenim na stvarnost, te kao takve predstavljaju koncept koji je specifičan za politiku.

 

 

 

 

 

 

Govor naše političke scene

Kod nas politika „govori“ kroz razne stranke i partije. „Politička partija predstavlja dio društva okupljen oko jedne ili više političkih ideja pretočenih u dokument koji predstavlja njen program rada i djelovanja.“ Naziv joj potiče od latinske riječi pars, partis, f. što znači dio ili strana. Svije ili više političkih partija mogu u jednom periodu sklopiti savez, odnosno koaliciju, radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva i programa.
„Cilj svake partije ili koalicije je da, nametanjem svog programa ili ideja, ostvari što veći uticaj u društvu, odnosno zadobije što veću podršku građana i tako dođe u poziciju da kroz vršenje vlasti u određenom periodu realizuje svoj program.“

Političke stranke kod nas:

  • Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD)
  • Srpska demokratska stranka (SDS)
  • Partija demokratskog progresa (PDP)
  • Srpska radikalna stranka (SRS)
  • Socijalistička partija (SP)
  • Demokratska stranka srpske (DSS)
  • Demokratski pokret srpske (DEPOS)
  • Demokratski narodni savez (DNS)
  • Narodna stranka radom za boljitak (ZA BOLJITAK)
  • Penzionerksa stranka Republike Srpske (PSRS)

 

 

 

Savez nezavisnih socijaldemokrata
SNSD je parlamentarna stranka u Bosni i Hercegovini socijaldemokratskog opredjeljenja. Njen predsjednik je Milorad Dodik, premijer Republike Srpske. Ova stranka je osnovana 1996. godine i postoji kao stranka slobode, mira i demokratije. SNSD kroz svoje predstavnike i govornike obećava izgradnju države blagostanja i socijalne pravde putem parlamentarne demokratije, vladavine prava i ekonomskih reformi kao i ostvarivanje svih prava i sloboda građana predviđenih u evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, bez diskriminacije po bilo kom osnovu kao što su: pol, rasa, jezik, vjeroispovijest, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, kao i za ostvarivanje i provođenje Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Širenje svoje riječi postižu (kao i sve stranke) javnim govorima kroz koje uglavnom izlažu svoje želje i ciljeve, kao i metode i načine njihovog ostvarivanja. Prepoznatljivi su po svom logu, boji i sloganu koji se razlikuje u svakoj izbornoj godini („Budućnost Srpskoj“, „Naprijed Srpska“, „Moja kuća Srpska“). Ali, to nisu njihovi jedini prepoznatljivi znaci. Oni se „promovišu“ brojnim akcijama, investicionim i kulturnim i trude se biti najbolji, a njihova obećanja i djelo bolji i uspješniji od drugih.

 

 

 

Srpska demokratska stranka
SDS se javlja govorom: “Zbog odgovornosti koju osjećamo prema sopstvenom narodu, imamo čvrstu volju da u narednom periodu kroz pošten i kvalitetan politički rad, bez podlijeganja strasti političkog revanšizma, pokažemo i dokažemo da je Srpska demokratska stranka glavna i najozbiljnija politička snaga u Republici Srpskoj. Započeti posao izgradnje Republike Srpske, ispravljanjem svih propusta i nedostataka, moramo dovesti do kraja. Ujedno, Srpska demokratska stranka, kao stranka evropske orijentacije, mora da izgradi jasnu viziju, njegujući najviše ljudske i demokratske standarde i dostignuća. Oni se predstavljaju kao stranka narodne orijentacije, okrenuta tradicionalnim nacionalnim i kulturnim vrijednostima. Ističu da ne podržavaju reforme radi reformi, nego reforme koje će srpskom narodu donijeti bolji život i sigurniju budućnost.

 

 

 

Partija demokratskog progresa
PDP je politička stranka centra. PDP u svom djelovanju polazi od realnih istorijskih činjenica i okolnosti i nastoji demokratskim političkim sredstvima i metodama ostvariti program i ciljeve za koje se zalaže. Kao svoj glavni cilj ističu očuvanje, stabilizaciju i opšti socijalni, ekonomski, ekološki, politički, kulturni, naučni, tehnološki, obrazovni i duhovni razvoj i napredak Republike Srpske kao ravnopravnog državotvornog entiteta unutar Dejtonskim mirovnim sporazumom uspostavljene Bosne i Hercegovine.
Njihovi govori se zasnivaju na obećanjima zalaganja za maksimalnu implementaciju i oživotvorenje svih normi proklamovanih Opštim okvirnim sporazumom o miru parafiranom u Dejtonu, a potpisanom u Parizu 14. decembra 1995. godine, a posebno Ustava Bosne i Hercegovine kojim je ona konstituisana i uređena kao složena država sastavljena od dva ravnopravna entiteta u kojima su nosioci suvereniteta tri konstitutivna naroda. Svako narušavanje ili odstupanje od principa na kojima je sazdana dejtonska BiH dovodi u opasnost njenu političku egzistenciju i konstrukciju, a to znači i sam mir kao najviši i najvredniji rezultat Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zbog toga, PDP ističe da će se najenergičnije suprotstavljati svim pokušajima neustavnog ili nasilnog mijenjanja konstitucije BiH i njene postojeće pravne i političke arhitekture.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari