Odlomak

U sporovima iz radnih odnosa odlučuje se o pravima, obavezama ili odgovornosti zaposlenog koji nastaje u tom odnosu. Odredbe o postupku u ovim sporovima sadržane su u Zakonu o radu R. Srbije. Za radne sporove su nadležni osnovni sudovi: to su sporovi povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa, o naknadi štete koju pretrpi zaposleni na radu ili u vezi sa radom, sporovi povodom rešavanja stambenih potreba po osnovu rada. ZPP predviđa kao posebna pravila da će sud prilikom određivanja rokova i ročišta voditi računa o hitnom rešavanju radnih sporova. mOve sporove u prvom stepenu sudi sudija pojedinac.
Ako tuženi ne dođe na ročište, a uredno je pozvan, sud će da održi ročište i odluči na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja. Sud je dužan da u pozivu za ročište upozori tuženog na pravne posledice njegovog izostanka sa ročišta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Gradjansko procesno pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese