Odlomak

KAUČUCI I GUMA

Postupkom umrežavanja (vulkanizacije), menjaju se svojstva kaučuka mešanjem sa sumporom i drugim dodacima na povišenoj temperaturi (150-200 °C).

Kaučuk je naziv za članove grupe polimernih materijala koji mogu biti prirodnog i sintetskog porekla, koji se lako deformišu u velikom iznosu pod delovanjem malih napona, a po prestanku njihovog dejstva brzo se vračaju u praktično prvobitan oblik.

Dodatkom kaučuku raznih dodataka – sredstava za umrežavanje (umreživača, ubrzivača, i aktivatora) dolazi na povišenim temperaturama do hemijskog premoščavanja lanaca makromolekula, pri čemu se dobija Vulkanizat ili Guma sa boljim i upotrebljivijim svojstvima u odnosu na polazne kaučuke. Drugi dodaci (punila, omekšivači, sredstva protiv starenja, boje i dr.) dodati kaučuku pored sistema za umrežavanje, takode utiču na poboljšanje procesno-tehnoloških karakteristika i fizičko-mehaničkih svojstava gotovog vulkanizata.

Kaučuci i dodaci se umešavaju u mikserima i na dvovaljcima pri čemu se izraduju kaučukove smese. Iz kaučukove smese se mogu dobiti razni profili postupkom ekstruzije (na ekstruderima), zatim glatke ili profilisane folije postupkom kalandriranja, složeni oblici metodom presovanja. Ovako dobijeni delovi i detalji sastavljaju se u složene gumene proizvode, obično postupkom konfekcioniranja. Tako npr. autoguma (pneumatika) se sastoji iz dvadeset i više delova. “Sirovi” proizvodi ovako dobijeni uvek se vulkaniziraju, pri čemu se pod dejstvom temperature i pritiska odigravaju složene reakcije koje dovode do stvaranja prostorne mreže polimernih lanaca u materijalu i skokovite promene svojstava proizvoda, odn. stvaranja gume. Često se postupak oblikovanja (npr. u kalupu) odigrava istovremenosa procesom vulkanizacije, koja nastupa usled zagrevanja kalupa.

Danas se zna za više od 60 000 vrsta gumenih proizvoda. Obzirom na svoj udeo i značaj oni se mogu grupisati u sledeče važnije grupe: pneumatika, gumeno-tehnička roba, obuča, proizvodi specijalne namene i dr.

 

 

KAUČUCI 1 DODACI

Selekcija polimera (kaučuka) – najvažnija komponenta kaučukove smese je kaučuk. Ovde če biti dat kratak opis najvažnijih i najviše upotrebljavanih kaučuka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese