Odlomak

Hipoteka je založno pravo na nepokretnim stvarima koje se stiče upisom povjeriočevog prava u javne knjige, a opterećena nepokretnost ostaje i dalje u državini dužnika. Hipotekovana nepokretnost ostaje i dalje u državini dužbenika, te on može stvar upotrebljavati i pribirati plodove san je, za vrijeme dok postoji to založno pravo. Treća lica koja žele da saznaju da li je nepokretnost opterećena hipotekom, mogu se o tome obavestiti uvidom u sadržinu javnih knjiga. Hipoteka je redovan način zalaganja nepokretnosti. Ali i pokretne stvari mogu se hipotekovati.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 21 stranica
  • Obligaciono pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari